Kerk Idskenhuizen (Frl.) na restauratie weer in gebruik

De Protestantse Gemeente Op ‘e Noedten zuidoosten van Sneek heeft op zondag  25 september 2016 de voormalig gereformeerde (nu protestantse) kerk in het Friese Idskenhuizen na een restauratie weer in gebruik genomen. De kerk is nu multifunctioneel bruikbaar.

Kaart: Google.
Kaart: Google.

De ‘Protestantse Gemeente Op ‘e Noed‘, die zich uitstrekt over de dorpen Tjerkgaast, Idskenhuizen en Sint Nicolaasga, beschikt momenteel over drie kerkgebouwen.

Kerk verkeerde in slechte staat.

Eind november 2015 werd de toren van de kerk gehaald omdat deze bij het luiden van de klok bewoog. ‘Was de toren er niet afgehaald, dan zou hij er te zijner tijd afgewaaid zijn’, zo vermoedde een van de kerkrentmeesters. Bij nadere inspectie bleek de kerk aan de Bramenstraat echter op meerdere plaatsen in slechte staat te verkeren. Besloten werd de kerk voor € 325.000 te restaureren met nog een kwart ton extra voor eventuele tegenvallers.

Omdat men de houten kerkvloer door een betonnen wilde vervangen ontdekte men, dat onder de houten vloer van de kerk zand en een laag leemgrond lag. Omdat daarop geen beton gestort kon worden moest men voor de versteviging van de ondergrond de toevlucht nemen tot het in de grond aanbrengen van vierentachtig palen, gevuld met beton en ijzer. Vanwege de hoge kosten werd besloten het schilderwerk door vrijwilligers te laten verrichten.

De gerformeerde kerk te Idskenhuizen voor de restauratie.
De gerformeerde kerk te Idskenhuizen voor de restauratie.

Voor de reparatie van de toren meldde zich een van de gemeenteleden, Freerk Bokma, die het werk gratis wilde doen. Alleen het benodigde materiaal zou door de kerk betaald worden. Daardoor werden de kosten voor die klus gehalveerd tot € 20.000. Maar de prijs van die onderneming maakte het aanvankelijk nog onzeker of de toren op de kerk teruggeplaatst zou kunnen worden. Toen het kerkbestuur de dorpsbewoners van Idskenhuizen opriep om aan de restauratie bij te dragen, werd het benodigde geld door hen bijeengebracht. Zo kon eind augustus de toren op de kerk worden teruggeplaatst.

De kerk werd jongstleden zondag 25 september 2016 dus weer in gebruik genomen.

De restauratie

De onrustige begintijd van de Afgescheidenen Gemeente te Idskenhuizen (Frl.)