Fenix en Adelaarkerk Leeuwarden verkocht

V/m geref. kerk ‘Fenix’ wordt vermoedelijk afgebroken.

Als zo ongeveer het laatste uitvloeisel van de opzienbarende Leeuwarder kerksluitingskwestie werd jl. dinsdag 22 november 2016 de voormalig gereformeerde kerk Fenix aan de Valeriusstraat te Leeuwarden aan een ‘anonieme’  koper verkocht. Alleen het orgel moet nog verkocht worden. Het schijnt de bedoeling te zijn dat de Fenix wordt gesloopt.

De v/m. gereformeerde kerk Fenix.
De v/m. gereformeerde kerk Fenix aan de Valeriusstraat te Leeuwarden  (foto: Reliwiki).

Ook de voormalig gereformeerde Adelaarkerk in de Leeuwarder wijk Bilgaard is inmiddels verkocht; de akte zal volgende week worden getekend. Het is de bedoeling dat de kerk niet wordt afgebroken, maar dat inpandig een groot aantal woningen zal worden gebouwd.

De Adelaarkerk (1972-2013)
De Adelaarkerk aan de Jokse te Leeuwarden.

Het orgel werd destijds al overgebracht naar de voormalig hervormde Open Hof, die – na een voor duur geld uitgevoerde verbouwing – inmiddels werd omgedoopt tot De Fontein.

Zowel de Fenix als de Adelaarkerk werden met een laatste kerkdienst op 20 mei 2012 buiten gebruik gesteld. De monumentale, eveneens voormalig gereformeerde Koepelkerk aan de Vredeman de Vriesstraat werd in 2014 van de hand gedaan en doet tegenwoordig dienst als theater.

Pelikaankerk.

De Pelikaankerk (foto via de kerkenraad van de Prot. Gem. van Bijz,. Aard Rondom de Pelikaankerk).
De Pelikaankerk (foto ontvangen van de kerkenraad van de Prot. Gem. van Bijz. Aard ‘Rondom de Pelikaankerk’).

Het vierde kerkgebouw dat eigenlijk zou worden gesloten, de voormalig gereformeerde Pelikaankerk aan de Pelikaanstraat te Leeuwarden, werd echter niet gesloten. Gemeenteleden uit de Koepelkerk en de Pelikaankerk die bezwaar hadden tegen de sluiting van beide kerken richtten een stichting op, die de Pelikaankerk overnam en vormden de Protestantse Gemeente van Bijzondere Aard ‘Rondom de Pelikaankerk’ die, los van de Protestantse Gemeente Leeuwarden (in wording), nu in de Pelikaankerk haar diensten en andere activiteiten organiseert.

De Koepelkerk (1923-2013).
De Koepelkerk.

Op deze website schreven we al eerder uitvoerig over zowel de geschiedenis van de Gereformeerde Kerk te Leeuwarden als over de stichting én sluiting van de vier genoemde gereformeerde kerkgebouwen.