Laatste dienst in Opstandingskerk Helpman

Al eerder berichtten wij over de sluiting van de Opstandingskerk aan de P.C. Hooftlaan in Groningen (Helpman). Op zaterdagavond 31 december 2016, oudejaarsavond, werd daar de laatste kerkdienst gehouden.

De Opstandingskerk in Groningen-Helpman.
De Opstandingskerk in Groningen-Helpman (foto: .Wutsje / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0).

De Opstandingskerk werd op 23 november 1967 in gebruik genomen als gereformeerde kerk, en per 1 januari 1993 – na een flinke verbouwing – in gebruik genomen door de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Helpman. De vrijgemaakt-gereformeerde kerk van Helpman werd al per 1 januari 2016 samengevoegd met die van Groningen-Zuid. De fusie werd noodzakelijk door de vergrijzing en de snel teruglopende ledentallen van de kerk te Helpman. De nieuwe kerk heet Gereformeerde Kerk Groningen Zuid/Helpman.

In het vervolg zullen de kerkdiensten alleen nog gehouden worden in de Refajahkerk aan de Galenuslaan. Wat er met de ter verkoop aangeboden Opstandingskerk gaat gebeuren is nog niet bekend.

De Opstandingskerk, die in 1967 door de Gereformeerde Kerk van Helpman in gebruik genomen werd.
De Opstandingskerk, zoals die in 1967 door de Gereformeerde Kerk van Helpman in gebruik genomen werd.

Onlangs werd het kerkelijk archief van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Helpman door de redactie van GereformeerdeKerken.info geïnventariseerd en overgebracht naar de Groninger Archieven te Groningen.

  • Binnenkort komen we uitvoerig terug op (a) de instituering van de Gereformeerde Kerk te Helpman (in 1933) en (b) de Vrijmaking in Helpman, elf jaar later in 1944.