V/m gereformeerde kerk De Wilp (Gr.) wordt PKN-kerk

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente De Wilp-Siegerswoude is akkoord gegaan met de verkoop van de voormalig hervormde Plantsoenkerk in De Wilp.

Kaart: Google.
Kaart: Google.

Twee jaar geleden fuseerden gereformeerden en hervormden in het tweelingdorp Siegerswoude (Frl.) en De Wilp (Gr.) tot de Protestantse Gemeente De Wilp-Siegerswoude.  Omdat het bezit van twee kerkgebouwen niet wenselijk is heeft de kerkenraad nu ingestemd met de verkoop van de voormalig hervormde Plantsoenkerk aan het Plantsoen in De Wilp. De voormalig gereformeerde Oosterkerk aan de Oosterwerg in De Wilp wordt de PKN-kerk.

De v/m gereformeerde Oosterkerk te De Wilp.
De v/m gereformeerde Oosterkerk te De Wilp.

Meerdere gegadigden meldden zich als geïnteresseerde kopers voor de Plantsoenkerk;  met hen is de kerkenraad nu in gesprek. De voorkeur gaat uit naar een toekomstige sociaal-culturele of maatschappelijke bestemming van de kerk. Als die gevonden wordt zijn de aanvankelijke plannen om de Plantsoenkerk te verbouwen tot appartementen voor statushouders van de baan. Dorpsbewoners waren over die plannen namelijk niet enthousiast.

De Gereformeerde Kerk te De Wilp.

Pas vrij laat, in 1871,  ontstond in het Groningse De Wilp een Christelijke Gereformeerde Gemeente, waarvan de leden vóor die tijd tot de kerk te Haulerwijk en van Marum behoorden. Maar al na negen jaar werd de kleine gemeente van De Wilp weer opgeheven. Op 6 oktober 1897 werd in De Wilp de Gereformeerde Kerk echter vanuit de kerk te Marum opnieuw geïnstitueerd. Aanvankelijk werd de kerk van De Wilp gedurende de jaren 1898 tot 1904 bediend door oefenaar N. van der Blom (deze werd  in 1906 in Smilde als oefenaar aangesteld). In 1907 werd de eerste ‘echte’predikant van de Gereformeerde Kerk te De Wilp in het ambt bevestigd in de persoon van ds. J.G.R. van Mourik (1877-1949) van Wyckel en Balk (Frl.).

  • T.z.t. komen we uitvoerig terug op het ontstaan van de Gereformeerde Kerk te De Wilp – Siegerswoude.