Gereformeerd en hervormd Glanerbrug gaan fuseren

De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Glanerbrug en die van de Hervormde Gemeente in dat dorp hebben de intentie uitgesproken te streven naar de vorming van één Protestantse Gemeente in Glanerbrug. Voorafgaande aan het voorgenomen besluit werden uiteraard de respectieve gemeenteleden gehoord. Als er geen kink in de kabel komt zal de fusie-akte eind 2017 getekend worden.

De gereformeerde kerk te Glanerbrug.

Hoewel al langer getracht werd tot één gemeente te komen lukte dat tot op heden nog niet. De beide predikanten gaven in een interview te kennen dat ‘ze dankbaar zijn dat de tijd er nu rijp voor is’.

De gereformeerde kerk ‘De Rank’ werd vorig jaar verkocht aan een muziekvereniging, maar onder de voorwaarde dat de gereformeerde gemeenteleden er nog vijf jaar van gebruik zouden kunnen maken.

De aanleiding tot de hernieuwde pogingen tot één Protestantse Gemeente te komen  was volgens de predikanten Gonda Elzenga (gereformeerd) en Esther Scheer (hervormd) het feit ‘dat de Gereformeerde Kerk ‘De Rank’ aan de Schipholtstraat in Glanerbrug een steeds kleiner wordende gemeente is’. Daarom zocht de kerkenraad van ‘De Rank’ toenadering tot een andere in de buurt gelegen gemeente. Ds. Elzenga voegde er aan toe: ‘Met het oog op samenwerking’. Op zondag 18 juni 2017 zal de eerste gezamenlijke dienst gehouden worden in de hervormde kerk aan de Gronausestraat.

De week daarvóor zal de Gereformeerde Kerk het honderdtienjarig bestaan herdenken; deze kerk werd namelijk op 7 juni 1907 geïnstitueerd, zij het dat ze tot 1911 ‘Gereformeerde Kerk te Lonneker’ heette.

Overigens is niet alleen de Gereformeerde Kerk te Glanerbrug een ‘kleiner wordende gemeente’; ook de hervormde gemeente in het dorp krimpt, ook al is ze groter dan de gereformeerde. Op grond van de door beide kerken verstrekte gegevens verloor de Gereformeerde Kerk tussen 2003 en 2015 139 leden (van de 322 zielen in 2003) en de hervormde gemeente 149 leden (van de toen nog 557).