GereformeerdeKerken.info: 25.000 unieke bezoekers in december 2017

Het aantal maandelijkse unieke bezoekers van de website GereformeerdeKerken.info groeit nog steeds.

Hoewel het aantal maandelijkse unieke bezoekers vooral rond halverwege 2017 wisselend was, is het laatste half jaar weer een duidelijke stijging waar te nemen. Was het aantal in juli 2017 nog 14.726, in augustus bedroeg het aantal maandelijkse unieke bezoekers inmiddels 18.127. In september stond de teller op 22.386, terwijl in oktober en november een pas op de plaats gemaakt werd met resp. 21.888 en 21.209 maandelijkse unieke bezoekers. Inmiddels is in december 2017 het aantal van 25.000 unieke bezoekers bereikt.