Gereformeerde Kerk Nieuwlande (Dr.) naar Hersteld Hervormden

De voormalig gereformeerde kerk in het Drentse Nieuwlande is nu definitief in handen gekomen van de Hersteld Hervormde Gemeente te Hollandscheveld e.o. Daar tegenin gebrachte bezwaren werden ongegrond verklaard. De koopakte werd op donderdag 11 januari 2018 getekend.

De gereformeerde kerk en de voormalige pastorie in het Drentse Nieuwlande.

De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Nieuwlande besloot in 2016 – na raadpleging van de gemeente tijdens een gemeentevergadering – tot een fusie met de Gereformeerde Kerk te Hollandscheveld. De gemeenteleden zijn daarover daarna nog persoonlijke benaderd. De meesten gaven aan dezelfde keuze te maken. Een aantal anderen koos voor toetreding tot de Hervormde Gemeente te Nieuwlande en enkelen kozen voor andere gemeenten in de omgeving.

De kerkenraad besloot toen eveneens – na raadpleging van de gemeente – om het kerkgebouw te Nieuwlande te verkopen. De mogelijkheid van bezichtiging van het gebouw werd vastgesteld en bij verkoop zou er een uitsluiting zijn voor drugs-, seks-, gok- en wapengerelateerde bedrijven. Het gebouw zou aan de hoogste bieder worden gegund. De aanwezige gemeenteleden spraken de wens uit dat het mooi zou zijn wanneer het gebouw dienst zou blijven doen voor het houden van kerkdiensten. Tegen de verkoopprocedure werden geen bezwaren vanuit de kerkelijke gemeente ingebracht.

Op 16 mei 2017 vond de inschrijving plaats. De Hersteld Hervormde Gemeente te Hollandscheveld e.o. was de hoogste bieder en aan deze gemeente is toen de koop gegund.

Bezwaren afgewezen.

Pas later werden vanuit de gemeente bezwaren ingebracht. Deze bezwaren betroffen niet de verkoop van het gebouw, maar de bestemming ervan. De wens van de bezwaarden was dat zij er de voorkeur aan gaven om in het kerkgebouw een onderduikersmuseum te vestigen.

De bezwaren zijn allereerst door het Regionaal College voor de Behandeling van Bezwaren en Geschillen van de Protestantse Kerk niet-ontvankelijk verklaard. Het beroep dat daarna werd ingediend bij het Generaal (= landelijk) College voor de Behandeling van Bezwaren en Geschillen werd op 4 januari 2018 eveneens niet-ontvankelijk verklaard. Op 11 januari 2018 is de koopakte dan ook ondertekend door de kerkenraadsleden van de Hersteld Hervormde Gemeente te Hollandscheveld e.o. en van de Gereformeerde Kerk te Nieuwlande.

De kerkenraad van de Hersteld Hervormde Gemeente heeft toegezegd dat de mogelijkheid blijft bestaan om de begrafenis van leden van de (voormalige) Gereformeerde Kerk te Nieuwlande vanuit hun vroegere kerkgebouw te laten plaats vinden.

© 2018. GereformeerdeKerken.info