Gereformeerde Kerk Enter nu ‘Pinkster Kerk’

Op 17 mei 2018 besloot de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Enter (Ov.) dat het kerkgebouw aan de Rijssenseweg in het vervolg niet meer als gereformeerde kerk, maar als ‘Pinkster Kerk’ door het leven gaat.

De ‘Pinksterkerk’ met de pastorie te Enter.

‘Hiermee gaat absoluut een wissel om’, zo deelde de kerkenraad mee. ‘Niet langer de kleine kerkgeschiedenis, maar de Bijbel is leidend bij het uitkiezen van de vlag die de lading dekt. Als kerk die oorspronkelijk voortkomt uit de Pinksterbeweging¬† is het eigenlijk ook vrij logisch’.

De bordjes bij de kerk waren al voor Pinksteren vervangen, niet meer ‘Gereformeerde Kerk’, maar ‘Pinkster Kerk’, zodat op Eerste Pinksterdag, zondag 20 mei 2018, ‘de naamsverandering gevierd kan worden’. De kerkenraad zegt er alle vertrouwen in te hebben dat behalve de verandering van de bordjes bij de kerk ‘ook de kerkgangers wel zullen veranderen’. Want ‘dit alles valt mooi samen met het Pinksterfeest, als in de kerk de uitstorting van de heilige Geest gevierd wordt, een feest waarbij we vieren dat iedereen telkens weer vervuld wordt met de Pinkstergeest’.

De Gereformeerde Kerk te Enter heeft zich overigens – zoals hier en daar al gedacht wordt – niet aangesloten bij de ‘Pinksterbeweging’, maar blijft als Gereformeerde Kerk gewoon onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland, zoals de¬† kerkelijke website duidelijk genoeg aangeeft.

Gereformeerde kerk omgedoopt tot Pinksterkerk

De Gereformeerde Kerk te Enter ontstond in 1837 als Christelijke Afgescheidene Gemeente, werd sinds 1869 Christelijke Gereformeerde Gemeente en sinds 1892 Gereformeerde Kerk genoemd. In 2016 had de Gereformeerde Kerk te Enter ruim 900 leden.