Ontmoetingskerk Sleeuwijk vijftig jaar

De Ontmoetingskerk van de Gereformeerde Kerk te Sleeuwijk-Woudrichem aan de Notenlaan 69 in het Noord-Brabantse Sleeuwijk bestaat op woensdag 28 november 2018 vijftig jaar.

De Ontmoetingskerk te Sleeuwijk kort na de oplevering.

De kerk werd in 1967 en 1968 gebouwd en kon op 28 november 1968 in gebruik genomen worden. Het kerkgebouw, ontworpen door architect ir. L.R.T. Oskam, was volgens sommigen voor die tijd nogal revolutionair van opzet door de toepassing van allerlei symboliek, ‘waarmee gereformeerden in die tijd niet veel op hadden’. Daarover verstrekte ds. D.H. Sijtsma (van 1989 tot zijn emeritaat in 2014 predikant van de Ontmoetingskerk) bij de ingebruikneming van het nieuwe liturgisch centrum in 2012 enkele bijzonderheden.

Zo werd de ongeveer twintig meter hoge toren verdeeld in drie delen, ‘als verwijzing naar de Drieënige God, Vader, Zoon en Heilige Geest’. Diezelfde driedeling werd ook voorin de kerk zichtbaar. Zo was het voor die tijd al grote liturgisch centrum in drieën verdeeld. Aan de ene kant de preekstoel en aan de andere kant het orgel. Daarmee wilde men aangeven ‘dat het evangelie niet alleen met woorden vanaf de preekstoel, maar ook met liederen verkondigd en beleefd kan worden’.

De buitenmuur tijdens de bouw van de kerk (foto: Website Geref. Kerk Sleeuwijk-Woudrichem).

Aan de buitenmuren van de kerk valt op dat deze zijn opgemetseld met ‘allemaal vreemde stenen, die metselaars als onbruikbaar en als afgekeurd zouden hebben weggegooid’. Maar in dit geval werden ze speciaal voor de bouw van de kerk ‘zo slecht’ gebakken. De symboliek ligt hierin, ‘dat in feite wij zulke stenen zijn. Stuk voor stuk stenen waar wel het een en ander aan mankeert. En toch geloven we dat God met zulke stenen zijn kerk wil bouwen’.

De stenen in de kerkmuur aan de binnenkant vertonen rondom het grote kruis echter allemaal kleine kruisjes, ‘die we mogen zien als symbool van ons geloof in wat we ooit mogen worden, maar óók zo dat, als we met de liefde van Christus, gesymboliseerd in het grote kruis, naar elkaar kijken, we ook elkaar zien als onmisbare stenen voor de bouw van Christus’ kerk’.

Het kunstraam van binnen gezien… (foto: Website Geref. Kerk Sleeuwijk-Woudrichem).

In 2012 werd het liturgisch centrum vernieuwd naar een ontwerp van architect ir. Chico Leufkens. De Ontmoetingskerk telt 530 zitplaatsen. Het orgel werd in 1968 gebouwd door de firma Pels en Van Leeuwen. Het instrument omvat twee klavieren en pedaal en het telt ‘meer dan duizend pijpen’.

Behalve de kerkzaal bevat het kerkgebouw meerdere vergaderzalen, geschikt voor zowel kleine als grotere groepen. Bovendien werd op 24 januari 2009 de eerste paal in de grond geslagen voor de bouw van een ontmoetingsruimte, bestemd voor de jeugd uit de Ontmoetingskerk en die van de hervormde gemeente. Deze ruimte wordt de Skybox genoemd. De jongeren kunnen deze gebruiken voor kerkelijke en andere activiteiten. Naast de kerk werd de pastorie gebouwd.

De Skybox met daaronder het zalencentrum ‘Trefpunt’ (foto: Reliwiki, Jan Korpershoek).

De Gereformeerde Kerk te Sleeuwijk-Woudrichem telt momenteel ruim 1.250 leden, waarvan ongeveer de helft belijdend lid is. De middengroepen en jong volwassenen zijn goed vertegenwoordigd, ‘niet alleen in de kaartenbak, maar ook zichtbaar in diverse aspecten van het kerkenwerk’.

Jubileumdienst.

Illustratie: website GK Sleeuwijk-Woudrichem.

Na afloop van de op 18 november 2018 gehouden jubileumdienst was er voor de gemeenteleden gelegenheid elkaar te ontmoeten door middel van een spel. Aan de muren van de kerkzaal en van de hal van de kerk waren twintig multiple choice vragen bevestigd over de Ontmoetingskerk en haar gemeente. Als alle vragen correct beantwoord werden kon men de code van de in de consistorie aanwezige kluis kraken en een prijs winnen. ‘Diverse groepen waren heel dicht bij het vinden van de juiste code’.

Een deel van het interieur van de Ontmoetingskerk (foto: Reliwiki).

Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de Ontmoetingskerk kregen de gemeenteleden een mooie bouwplaat van de kerk met een beknopte handleiding. Een uitgebreide handleiding werd op internet gezet.