‘De Sionskerk’ Heerenveen heropend na verbouwing

Na een periode van verbouwing en onderhoud werd in het weekend van 12 en 13 januari 2019 de vergrote en vernieuwde ontmoetingshal van de protestantse Sionskerk van de wijkgemeente Heerenveen-Zuid/Oudeschoot officieel in gebruik genomen.

‘De Sionskerk’ te Heerenveen met de nieuwe uitbouw (foto met toestemming overgenomen van de website van de PG Heerenveen).

Van meet af aan stond vast dat de esthetische kwaliteiten van de in 1965 als gereformeerde kerk gebouwde Sionskerk door de verbouwing en vergroting van de ontmoetingshal niet in het gedrang mochten komen. Gekozen werd voor een ontwerp waarbij de ontmoetingshal van de kerk lichter en ruimer zou worden en waarbij de nieuwe ingang een lichtinval van boven (‘hemels licht’) kreeg. Ook de ingang van de kerkzaal werd van glas vervaardigd, waardoor de kerkzaal van buiten af beter zichtbaar is en toegankelijker lijkt.

“De verbouwing werd uitgevoerd om niet alleen op zondag een sfeervolle ruimte te creëren waar mensen elkaar na de kerkdienst ontmoeten, maar die ook door de week uitnodigend is voor mensen uit de buurt of wijk. Met de uitbreiding staat De Sionskerk voortaan zichtbaar en voelbaar midden in de samenleving”, aldus pastor B. van Brug.

Naast de ingrijpende verbouwing en vergroting van de ontmoetingshal – tijdens welke de kerkdiensten overigens gewoon in de kerk gehouden konden worden – werd ook onderhoud gepleegd aan de binnen- en buitenkant van de kerkmuren en aan de losstaande kerktoren. Bovendien werd het voorplein van de kerk aan de Marktstraat vernieuwd. Het parkeerterrein zal nog worden worden aangepakt.

De aftrap tot de verbouw was op 12 mei 2018. Aanvankelijk dacht men in september 2018 met de verbouwing klaar te zijn, maar het werd met Kerst.

Deel van de glaswand in de kerkzaal van ‘De Sionskerk’ te Heerenveen (foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed).

Officiële heropening.

Na een bijeenkomst met gemeenteleden op donderdag 10 januari was op zaterdag 12 januari 2019 de feestelijke officiële heropening voor genodigden en buurtgenoten. Bij die gelegenheid hield burgemeester Van der Zwan een toespraak en verrichtte vervolgens de openingshandeling door de hoofdschakelaar in de meterkast om te zetten.

Na de zondagse kerkdienst op 13 januari 2019, die om half tien begon en waarin wijkpredikant ds. W. Bloemendaal van Heerenveen-Zuid/Oudeschoot voorging, hield de voorzitter van de kerkenraad een korte toespraak, die vergezeld ging van de presentatie van een aantal foto’s van de verbouwing. Hij benadrukte het verheugende feit dat aan de verbouwing werd meegewerkt door heel veel vrijwilligers. Mede door hun inspanningen kon het door architect H.J. Tigchelaar opgestelde verbouwingsplan worden gerealiseerd. Zij kregen dan ook een hartelijk applaus van de verzamelde gemeenteleden.

Na afloop van de toespraak werd een korte film met impressies van de verbouwing vertoond, waarna men in de nieuwe grote ‘warm aangeklede’ ontmoetingshal – ‘die nu uitnodigt om met elkaar te spreken’ – koffie met oranjekoek kon nuttigen.