Gereformeerde Kerk Tholen gaat uitbreiden

De gereformeerde kerk in het Zeeuwse Tholen zal worden uitgebreid.

De gereformeerde Ichthuskerk te Tholen.

De kerkzaal van de gereformeerde (PKN) Ichthuskerk aan de Doelweg 7 in Tholen is te klein geworden en zal worden vergroot tot ongeveer 250 zitplaatsen. Eind vorig jaar is men begonnen met het bijeenbrengen van de benodigde financiën; inmiddels is al een groot deel van het streefbedrag toegezegd. In 2016 telde de Gereformeerde Kerk te Tholen ongeveer 550 leden.

Het ontstaan.

De Gereformeerde Kerk te Tholen werd in 1836 geïnstitueerd als Christelijke Afgescheidene Gemeente, maar op 23 oktober 1839 voortgezet als Oud-Gereformeerde Gemeente. Op 28 oktober 1851 sloot men zich weer bij het kerkgenootschap van de Christelijke Afgescheidene Kerk aan.

In 1869 veranderde de naam van de kerk in Christelijke Gereformeerde Gemeente, nu door de landelijke  kerkfusie van de Christelijke Afgescheidene Kerk met verreweg het grootste deel van de gemeenten die behoorden tot de Gereformeerde Kerk onder ’t Kruis (in 1838 ontstaan als afsplitsing van de Christelijke Afgescheidene Kerk).

In 1892 voegde de gemeente van Tholen zich bij De Gereformeerde Kerken in Nederland, die officieel op 17 juni dat jaar ontstonden door de kerkenfusie van de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Nederduitsche Gereformeerde Kerken uit de Doleantie.