Geen sloopvergunning ‘Rehoboth’ Bellingwolde

De gemeente Westerwolde heeft geweigerd een vergunning te verlenen voor de sloop van de voormalige gereformeerde kerk Rehoboth te Bellingwolde (Gr.).

De voormalige gereformeerde kerk ‘Rehoboth’ te Bellingwolde mag van de burgerlijke gemeente niet gesloopt worden.

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Bellingwolde vroeg destijds een sloopvergunning aan omdat het kerkje niet meer voor kerkdiensten of vergaderingen gebruikt wordt. De meerderheid van de kerkenraad gaf aan sloop de voorkeur boven renovatie of verkoop, al ging dat bij gemeenteleden, die daar jarenlang de kerkdiensten hadden bijgewoond, niet zonder emoties. Op 26 mei 2019 werd er de laatste dienst gehouden.

De wethouder meent echter dat het kerkje qua onderhoud niet op instorten staat, geen gevaar voor de omgeving vormt en dus niet beslist gesloopt behoeft te worden. Bovendien is het gebouwtje onderdeel van een beschermd dorpsgezicht. Verder deelde de wethouder mee dat verscheidene kooplustigen zich bij hem hadden gemeld. Het gebouwtje mag namelijk volgens het bestemmingsplan voor allerlei maatschappelijke doeleinden gebruikt worden.

(Met dank aan de heer H.J. ter Heijden.)