Slotzitting synode vGKN uitgesteld

In verband met de Corona-crisis gaat de geplande slotzitting van de synode van de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland op 4 april 2020 niet door.

Het moderamen van de vGKN besloot – ‘naar aanleiding van de huidige situatie in ons land, gehoord de richtlijnen van de overheid en gegeven de sluiting van de locatie waar de slotzitting van de vGKN-synode zou worden gehouden’ –  de laatste synodezitting te verplaatsen naar een latere datum.

‘Tenzij er zich dringende zaken voordoen’ zal de sluitingszitting van de vGKN-synode nu op 3 oktober 2020 gehouden worden, maar dan in Assen i.p.v. in Boelenslaan’, aldus het moderamen.