Vragen aan Classis Noord-Holland van PKN over ‘schuldbelijdenis’

Ds. M.Th. van der Sijs uit Hilversum, momenteel ambulant predikant in de Protestantse Gemeente te Naarden, heeft in een brief aan de classis Noord-Holland van de PKN vragen gesteld over de ‘schuldbelijdenis’, die op 8 november 2020 ‘namens de Protestantse Kerk’ werd uitgesproken door de scriba van de PKN, ds. R. de Reuver.

Omdat door het Landelijk Dienstencentrum van de PKN in Utrecht aan de predikant was meegedeeld dat de synode ‘unaniem’ voor het afleggen van de schuldbelijdenis was, vraagt hij de classis of het klopt dat de vijf afgevaardigden van Noord-Holland er inderdaad mee instemden. Omdat het er volgens de predikant op lijkt dat sommige synodeleden er niet vooraf in gekend zijn, vraagt hij ook wat in dat geval daarover de mening van de classis is. Verder vraagt de predikant of ook uit andere gemeenten in de classis – zoals in zijn eigen gemeente – signalen zijn opgevangen van gemeenteleden die pijnlijk getroffen zijn door deze ‘schuldbelijdenis’. De derde vraag is een verzoek aan de classis om de scriba van de PKN te vragen ‘volledige transparantie’ te willen geven over het proces dat tot deze schuldbelijdenis leidde.

In een artikel dat ds. Van der Sijs op de website van de Protestantse Gemeente Naarden plaatste – en dat ook in zijn schrijven aan de classis Noord-Holland werd opgenomen – gaat hij dieper op de gang van zaken met betrekking tot de ‘schuldbelijdenis’ in.