Geen zonnepanelen op Bethelkerk Utrecht?

‘Bethelkerk’ wordt na verbouwing weer vierplek van de Protestantse Gemeente Utrecht.

De protestantse, voormalig gereformeerde Bethelkerk aan de Burgemeester Norbruislaan in Utrecht krijgt een nieuwe functie: het wordt een huiskamer voor de wijk met zeven woningen én een kerkzaal. Dat zijn de al bekende plannen.

De grote Bethelkerk aan de Burgemeester Norbruislaan werd in 1955 in gebruik genomen.

Om het plan echter ook duurzaam te maken moet het dak van de kerk vol gelegd worden met zonnepanelen. Het gebouw is echter een gemeentelijk monument, zodat de gemeente geen vergunning wil afgeven.

In 2017 trok de Protestantse Gemeente Utrecht de conclusie dat de Bethelkerk te groot werd voor de kerkgemeente die erin samenkwam. Men bedacht toen als oplossing het samengaan met de Oranjekapel. De kerkwijk kreeg toen ook een nieuwe naam: Kerk op Zuilen. Ondanks de samenvoeging bleek het kerkgebouw nog steeds te groot. Blossom030 (een gemeenschap die vieringen houdt vanuit de christelijke spiritualiteit) stelde toen aan de Protestantse Gemeente voor om samen het kerkgebouw een bredere functie te geven. Zo werd Kerk en Klooster op Zuilen geboren.

Zo moet er ook een zevental woningen in het kerkcomplex komen; van de toekomstige bewoners wordt als tegenprestatie gevraagd vier uur per week vrijwilligerswerk in de wijk te doen. Verder is het de bedoeling dat de kerk een buurtfunctie krijgt, waarvoor ruimte ter beschikking wordt gesteld. Ook komt er een kerkzaal, een kapel,  in het gebouw, waar in de toekomst de vieringen van de Protestantse Gemeente weer gehouden zullen worden.

Een tekening van het dak van de Bethelkerk als de plannen doorgaan (ill.: De Utrechtse Internet Courant).

Het nut van zonnepanelen.

Kerk en Klooster op Zuilen wil zelf de energie gaan opwekken die nodig is om het complex te kunnen verwarmen, te koelen en te ventileren. De plannen daarvoor zijn gereed, het geld is er en de buurt ziet het zitten. Behalve dat de herbestemming van de kerk waarde heeft voor de wijk en voor de kerkgemeenschap, is die ook van nut voor het klimaat. Het is namelijk de bedoeling het gebouw te gaan verwarmen en te koelen met behulp van bodemwarmte en -koude. De benodigde elektriciteit wordt met behulp van zonnepanelen op het dak van de Bethelkerk opgewekt.

Maar omdat het pand een gemeentelijk monument is wordt niet zomaar een vergunning afgegeven voor het plaatsen van de zonnepanelen. Zonder de zonnepanelen gaat het ‘unieke plan’ echter niet door en daarmee is het – zeggen de initiatiefnemers – een gemiste kans voor de buurt en voor de stad.

Politici willen wél zonnepanelen.

Verschillende politieke partijen vragen nu de Gemeente Utrecht om uitleg. Het CDA, GroenLinks, ChristenUnie, D66 en de Partij voor de Dieren willen dat voor dit project een uitzondering gemaakt wordt, en dat de gemeente toestemming geeft voor de plaatsing van de zonnepanelen. Ze beseffen dat de gemeente bezig met het maken van nieuwe richtlijnen voor de plaatsing van zonnepanelen op gemeentelijke monumenten, maar de genoemde politieke partijen willen daar niet op wachten omdat dit volgens hen veel te lang duurt.

De Oranjekapel is de tijdelijke vierplek, na de verbouw de Bethelkerk weer.

De Oranjekapel aan de Amsterdamsestraatweg wordt momenteel gebruikt als tijdelijke gezamenlijke vierplek. Ondertussen wordt, zoals hierboven al aangegeven, gewerkt aan de mogelijkheid om de Bethelkerk te verbouwen tot buurtklooster met kapel. Volgens de Protestantse Gemeente Utrecht wordt de Bethelkerk na de verbouwing  tot ‘buurtklooster’ weer de vierplek voor Kerk en Klooster op Zuilen.