Kruiskerk Lutten wordt verkocht

De Protestantse Gemeente Lutten-Slagharen-Schuinesloot (in de provincie Overijssel) heeft twee van haar kerkgebouwen in de verkoop gezet, namelijk de voormalig gereformeerde Kruiskerk aan de Anerweg Noord en de voormalig hervormde kapel ‘Ons Trefpunt‘ in het nabijgelegen Schuinesloot.

De protestantse (voormalig gereformeerde) kerk te Lutten wordt verkocht (foto: Reliwiki, Andre van Dijk).

Op donderdagavond 22 juli om 20.00 uur werd in de gereformeerde Kruiskerk door beide gemeenten de handtekeningen gezet om als één gemeente verder te gaan. Met deze fusie ging men ook van drie kerkgebouwen naar één kerkgebouw. De naam van de nieuwe gemeente werd Emmaüsgemeente Lutten-Slagharen-Schuinesloot.

De gereformeerde Kruiskerk in Lutten werd in 1885 gebouwd en later enkele keren uitgebreid. Ook het bijbehorende – uit de vijftiger jaren van de vorige eeuw daterende – verenigingsgebouw Pro Rege  wordt verkocht.

De Protestantse Gemeente telt nu ongeveer duizend leden, waarvan de twee gemeenten elk ongeveer de helft ‘leverden’.  De reden van de sluiting van de Kruiskerk, Pro Rege, en de hervormde kapel Ons Trefpunt in Schuinesloot is dat de onderhoudskosten om drie gebouwen in stand te houden gewoon te hoog worden; ‘nu misschien nog niet, maar op lange duur zeker’, aldus een mededeling van de kerkenraad.

Kruiskerk wordt in 2022 nog als kerk gebruikt.

Half maart 2022 deelde de kerkenraad van Lutten aan de redactie van GereformeerdeKerken.info mee dat men ervan uitgaat dat de Kruiskerk in elk geval in 2022 nog als kerkgebouw in gebruik blijft en dat het nog niet bekend is wanneer de laatste dienst gehouden wordt.