Renovatie ‘Vredekerk’ in De Lier op stoom

Na het gereedkomen van de verbouwing van de Domkerk in De Lier besloot men, zoals we al eerder meldden, ook de voormalig gereformeerde Vredekerk grondig te renoveren.

De protestantse (voormalig gereformeerde) ‘Vredekerk’ te De Lier (ill. : Protestantse Gemeente De Lier).

Op 6 oktober 2021 nam de kerkenraad het besluit om beide kerkgebouwen ‘aan te passen aan de eisen van de nieuwe tijd’. Bijna een jaar later, op 5 september 2022, begon de verbouwing van de Vredekerk, die daardoor enkele maanden niet kan worden gebruikt voor de erediensten. Men wil de kerkzaal flexibeler kunnen indelen door een deel van de houten banken te vervangen door stoelen, terwijl men ook een ontmoetingsruimte in de kerkzaal wil realiseren voor koffiedrinken en andere activiteiten. Ook worden ‘beeld en techniek’ aangepast. Verder wil men de sfeer en de identiteit van de kerkzaal behouden en het kerkgebouw meer open stellen voor gebruik door derden.

Men begon – aldus het College van Kerkrentmeesters – in september 2022 met het inpakken van het orgel, terwijl ook de vloerbedekking van het podium beschermd moest worden omdat men daaraan niets wil veranderen. Ook in september werden de uit 1923 daterende banken uit het vak aan de Wilhelminastraatzijde verwijderd. Verder werd de rode vloerbedekking voor het podium en in de gangpaden verwijderd. Vervolgens werden de oude verwarmingsbuizen boven en onder de vloer afgezaagd. In de loop van de jaren werd daaraan nogal eens wat gerepareerd vanwege lekkages. Het ijzer zal nog een flinke duit opleveren.

Het interieur van de ‘Vredekerk’ voor de renovatie (foto: Reliwiki, Jan Korpershoek).

Bij de verwijderen van de banken werd in de kieren nog een aantal munten gevonden ‘die de collectezak nooit gehaald hebben’, evenals trouwens nogal wat onder de ‘lessenaar’ van de banken geplakt kauwgom. Verder werden van het vloergedeelte aan de Wilhelminastraatkant de vloerplanken en de houten balklaag verwijderd en zal de schuinoplopende vloer bij de westgevel ruim dertig centimeter verlaagd worden, zodat ze gelijk loopt met het middenvak van de kerkzaal.

Problemen met de nieuwe galerij in 1931…

Aan de galerij wordt niets veranderd. Ook de banken blijven daar gewoon staan. De galerij was er overigens bij de bouw in 1923 nog niet, maar werd door het tekort aan zitplaatsen in 1931 alsnog aangebracht, wat honderdtwintig plaatsen opleverde. Maar… toen bleek dat men bovenin de galerij de predikant niet (goed) kon zien, moest door de te plat ontworpen gaanderijvloer de hele galerij afgebroken worden en lager worden herbouwd met een steilere helling.

Het interieur van de ‘Vredekerk’ voor de renovatie, met zicht op de galerij (foto: Reliwiki, Jan Korpershoek).

Dat had echter bouwkundige gevolgen: de twee toegangsdeuren naar de galerij zaten nu te hoog en moesten voorzien worden van een ‘bordesje met een aantal afstappen’. Ook verdwenen de raampartijen onder de galerij voor een groot deel achter de verlaagde vloerconstructie waardoor het plafond een stuk lager kwam te liggen dan de architect had bedoeld. “Uit de notulen van de kerkrentmeesters blijkt in ieder geval dat de nieuwe galerij in 1931 heel veel stof deed opwaaien”.

En verder…

De toestand na de renovatie van de ‘Vredekerk’ te De Lier (ill.: Protestantse Gemeente De Lier).

In september 2022 werden ook de kunststofleidingen voor de vloerverwarming onder de vloer aangelegd, evenals nieuwe elektrische bedrading. Verder werd bij de hoofdingang onder de trap naar de galerij een extra toilet gemaakt (dat scheelt geloop door de kerkzaal) en werd het vergaderzaaltje aan de Emmastraatkant – zo nu en dan gebruikt als opbaarruimte – opgeknapt. Door de aanleg van de vloerverwarming komt de kerkzaal ongeveer zes centimeter hoger te liggen dan voorheen, waar men overigens niet van merkt, behalve bij de aansluitingen met de deuren en de eerste banken; maar daar zal het hoogteverschil geleidelijk weggewerkt worden. Er is inmiddels een keuze gemaakt voor de kleur van de vloerbedekking in de kerkzaal en van het laminaat in de ontmoetingsruimte, zodat deze goed bij het interieur passen.

Kortom:  de verbouwing van de Vredekerk vordert gestaag.