Mogelijk dit jaar weer telling geref. kerken

De redactie van GereformeerdeKerken.info overweegt om ook dit jaar, 2023, weer een rapport samen te stellen met betrekking tot het aantal (van oorsprong) gereformeerde bij de Protestantse Kerk in Nederland in gebruik zijnde kerkgebouwen.

Het Rapport 2022.

Het vorige telrapport, gepubliceerd in 2022, was een vervolg op het eerste rapport dat door de redactie werd samengesteld, en dat twee jaar eerder, in 2020 werd gepubliceerd. Als de plannen doorgang kunnen vinden zal het onderzoek ergens in  augustus 2023 worden gepubliceerd met als teldatum 1 augustus 2023. In de achtereenvolgende rapporten wordt het aantal (van oorsprong) gereformeerde kerkgebouwen in gebruik bij de PKN bijgehouden en wordt aantekening gehouden van de buiten gebruik gestelde (van oorsprong gereformeerde) kerken.

De reden voor de switch van een tweejaarlijks naar een jaarlijks rapport is dat de ontwikkelingen die de laatste tijd op dat gebied plaatsvinden sneller een nieuw overzicht wettigt.