Congres over kerken in de Tweede Wereldoorlog…

Op dinsdag 24 november.

Op de voorpagina van het Nederlands Dagblad van 31 augustus 2015 werd door dr. G. Harinck, directeur van het Historisch Documentatie Centrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) een congres over kerken in de Tweede Wereldoorlog aangekondigd (het symposium, zo vernamen wij onlangs, zal plaatsvinden op dinsdagmiddag 24 november; de sprekers zullen zijn Karel Berkhoff, Sierk Plantinga, Jurjen Zeilstra, Gert-Jan Kleinjan, Gert van Klinken en George Harinck).

Het programma van het symposium

Dr. Harinck reageerde op ‘Het Bommetje van Trouw’, dat onder meer ook in het Nederlands Dagblad aandacht kreeg.

‘Kunnen gereformeerden tegen kritiek op hun kerk?’

Dr. Harinck merkte onder meer op het opvallend te vinden ‘dat het hele debat zo gevoelig ligt, ook bij een jongere generatie. Hij vindt de vraag terecht of gereformeerden wel tegen kritiek kunnen op hun houding in de oorlog, los van de conclusies en argumenten van Bank. Dit is de reden om nog wat langer bij de kwestie stil te staan’.  Vandaar dus dat  congres in november.

In enkele van de werkelijk talloze reacties op Het Bommetje van Trouw via deze website werd (ook los van de bovenstaande uitspraak), verbazing uitgesproken over de ook in mei jl. enkele keren gehoorde opmerking ‘dat gereformeerden kennelijk niet tegen kritiek kunnen als het gaat over de rol van hun kerk in de oorlog’.  Een tweetal ‘briefschrijvers’ bijvoorbeeld, die in mei in Trouw hun woordje probeerden te doen ‘om met recht en reden aanmerkingen te maken op de berichtgeving in Trouw c.q. op die in het boek van dr. J. Bank’ (maar daar niet in slaagden), reageerden op onze website en vroegen zich af waarom dat kennelijk de eerste reactie is op een weerwoord naar aanleiding van de Trouw-publicaties. En dat is een terechte vraag.

Kritiek op bedenkelijke publicaties is volstrekt legitiem.

Natuurlijk zijn er, net als in elke discussie, ook in dit verband emotionele reacties naar voren gekomen. Dat hindert ook niets. En daarover kan rustig ‘verder gepraat worden’.  Maar als ‘feiten’ op goede gronden weersproken moeten worden (in het geval van de bedenkelijke Trouw-publicaties was dat volstrekt legitiem), dan moet dat kunnen, zonder dat iemand daarover opmerkt dat hij of zij ‘kennelijk niet tegen kritiek op zijn of haar kerk kan’.

Hoe dan ook, we hopen op een congres met heldere, goed gedocumenteerde en op schrift gestelde verhalen!

Weinig nieuws in reactie van dr. Bank