Gereformeerde Kerk Onderdendam naar SOGK

De gereformeerde kerk te Onderdendam.
De gereformeerde kerk te Onderdendam (foto Reliwiki).

De Kerkenraad van de Gereformeerde kerk Onderdendam droeg op jl. vrijdag 18 september haar kerk en pastorie over aan de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK). Na de overdracht heeft de stichting 82 kerken, twee synagogen, 53 kerkhoven/begraafplaatsen en acht (vrijstaande) torens in bezit.

In 1932 kreeg architect Albert Wiersema uit Bedum opdracht een nieuwe kerk te ontwerpen. Dit omdat het gebouw waar vanaf 1914 door de gereformeerden werd gekerkt (op 19 juli dat jaar werd de kerk van Onderdendam geïnstitueerd), te klein was geworden voor de snel uitbreidende gemeente. Architect Wiersema ontwierp een zaalkerkje waarin de invloed van de Amsterdamse schoolstijl duidelijk zichtbaar is. Het bankenplan (waaiervormig van opzet) met houten banken laat dat duidelijk zien, net als het met hout betimmerde paraboolgewelf, het podium met daarop de kansel, en de glas-in-loodramen. Het interieur verkeert grotendeels in originele staat. Bijzonder is ook de hoge toren met mijtervormige bekroning.

Het interieur van de kerk te Onderdendam.
Het interieur van de kerk te Onderdendam.

Op een uitgebouwd balkon, boven de preekstoel staat een elektro-pneumatisch orgel. Het instrument is in 1936 gebouwd door de Fa. Valckx & Van Kouteren en heeft twee manualen en pedaal, hoofdwerk vijf stemmen, nevenwerk vier, en pedaal één stem. Het orgelfront met zijn open opstelling is eveneens ontworpen door architect Wiersema. In juli 2014 werd het 100-jarig bestaan gevierd van de gereformeerde kerk in Onderdendam. Met de overdracht van het godshuis aan de SOGK is een nieuw tijdperk aangebroken. Het gebouw staat het dorp ter beschikking voor culturele, sociale en maatschappelijke activiteiten. Incidenteel zullen nog kerkdiensten worden gehouden.

Zie ook het bericht in het Reformatorisch Dagblad.