Opstandingskerk Groningen (Helpman) gaat sluiten

De voormalig gereformeerde (sinds 1993 vrijgemaakt-gereformeerde) Opstandingskerk in Groningen-Helpman gaat op termijn sluiten. Dit is het gevolg van een fusie tussen de vrijgemaakt-Gereformeerde Kerken van Groningen-Zuid en Helpman. De gecombineerde  kerk van Groningen Zuid/West gaat na de buitengebruikstelling van de Opstandingskerk kerken in de Refajahkerk aan de Galenuslaan.

De Opstandingskerk, die in 1967 door de Gereformeerde Kerk van Helpman in gebruik genomen werd.
De Opstandingskerk, zoals die in 1967 door de Gereformeerde Kerk van Helpman in gebruik genomen werd.

De fusie vindt per 1 januari 2016 plaats, maar de Opstandingskerk blijft tot 1 januari 2017 beschikbaar voor de eigen ochtenddiensten.

Een kort historisch overzicht.

Hoewel de instituering van de Gereformeerde Kerk van Helpman op 13 september 1933 plaatsvond, werd ruim anderhalf jaar eerder, op 27 januari 1932, de Vereniging ‘Gereformeerd Kerkelijk Leven’ opgericht, die moest trachten vaart te zetten achter de instituering van de kerk in Helpman en de bouw van een kerkgebouw. Want al sinds 1923 had men de kerkenraad van Groningen gevraagd een zelfstandige kerk in Helpman te institueren. De afstand naar de stad Groningen (waar de Helpenaren kerkten in de Parklaankerk (tot 1925 ‘kerk A’) of in de Zuiderkerk (‘kerk B’) werd te bezwaarlijk. Ook vond men dat in Helpman voldoende gereformeerden woonachtig waren om een zelfstandige kerk in stand te kunnen houden.

De kerkenraad van Groningen voelde daar aanvankelijk niets voor. Maar de Helpenaren zetten door en de plannen slaagden. Op 7 september 1933 werd met medewerking van de kerkenraad te Groningen de ‘hulpkerk’ (Coenderswegkerk genoemd) in Helpman in gebruik genomen. Het was de bedoeling dat deze hulpkerk slechts enkele jaren dienst zou doen, maar de beslissing om een definitief kerkgebouw te plaatsen werd regelmatig uitgesteld; na de Vrijmaking (die in Helpman op 28 september 1944 plaatsvond) werden de plannen op de lange baan geschoven. De groei van de kerk zette echter al snel weer in, en in maart 1964 kon de Coenderswegkerk buiten gebruik gesteld worden, toen namelijk het nieuwe kerkgebouw, De Ark aan de Haydnlaan, op 18 maart in gebruik genomen werd. De groei van de kerk van Helpman zette door. Vandaar dat al snel na het gereedkomen van De Ark begonnen werd aan de bouw van de tweede gereformeerde kerk, de Opstandingskerk aan de P.C. Hooftlaan. Deze werd op 23 november 1967 in gebruik genomen.

De kerk overgenomen door de vrijgemaakte kerk van Helpman (1993).

Na 1971 zette de daling van het ledental echter in. Had de Gereformeerde Kerk van Helpman in 1969 met ruim 2.200 leden het hoogtepunt bereikt, in 1993 waren daarvan nog slechts ruim 1.200 over. Men had intussen al plannen gemaakt de kerk af te stoten. Het bleek dat de vrijgemaakt-Gereformeerde Kerk van Helpman (die in 1954 de Kurioskerk aan de Van Imhoffstraat in gebruik genomen had), belangstelling had om de Opstandingskerk over te nemen. Zo geschiedde. De laatste kerkdienst van de Gereformeerde Kerk werd daar op 27 december 1992 gehouden.

De Opstandingskerk in Groningen-Helpman.
De Opstandingskerk in Groningen-Helpman, zoals deze na de verbouwing van 1993 door de vrijgemaakte Gereformeerde Kerk van Helpman in gebruik genomen werd (foto:  Wutsje / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0).

Na een flinke verbouwing, die de vergaderoppervlakte behoorlijk vergrootte, kon de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) de Opstandingskerk in gebruik nemen. De bij de kerk van Helpman sinds 1954 in gebruik  zijnde eenvoudige zaalkerk, de Kurioskerk aan de Van Imhoffstraat, kon toen worden verlaten.

In 1967 zette echter de daling van het ledental bij de vrijgemaakte kerk van Helpman in; had de kerk in 1966 nog 1.200 leden, in 2010 waren daarvan nog 350 over, en de daling zette ook daarna nog door, tot nu ongeveer 250 leden. Overleg met de vrijgemaakte Kerk van Groningen-Zuid, waar men sinds 1974 ook te maken had een daling van het ledental (1973: 2.769 leden; 2010: 674 leden; momenteel groeit die kerk volgens onze zegsman), leidde tot de beslissing beide kerken op termijn te fuseren. Uiteindelijk viel na nauwgezette  overweging de beslissing de Opstandingskerk af te stoten.