‘Gereformeerden onder elkaar’. Elf opstellen en een preek

door Maarten J. Aalders.

De onvolprezen ADChartasreeks (een publicatie van De Vuurbaak te Barneveld) werd onlangs verrijkt met nr. 28: Gereformeerden onder elkaar. Elf opstellen en een preek door Maarten J. Aalders.

Gereformeerden

“Hoe heeft het gereformeerde leven vorm gekregen in de Gereformeerde Kerken in Nederland en aan de Vrije Universiteit? Aalders beschrijft dit in verschillende opstellen. Beginnend met de Afgescheidenen in de voormalige gemeente Nieuwer-Amstel en eindigend met een artikel over de veranderingen in de jaren vijftig van de twintigste eeuw in de gereformeerde theologie. Deze wereld is bezig te verdwijnen; steeds minder mensen zijn er vertrouwd mee, steeds minder mensen begrijpen haar. Juist daarom is het van belang dat haar geschiedenis wordt vastgelegd. De auteur, zelf afkomstig uit deze wereld, heeft daaraan een bijdrage willen leveren in het besef dat het de taak van de historicus de doden recht te doen. Zij kunnen zich immers niet meer verdedigen”.

(Dr. Maarten J. Aalders (1954) was predikant te Woubrugge en Amstelveen.)