Gedenkboek over Opstandingskerk Groningen-Helpman

Op verzoek van de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) van Helpman zal door de redactie van deze website, GereformeerdeKerken.info, een gedenkboek worden samengesteld over het kerkelijk leven van deze kerkelijke gemeenschap, die sinds 1993 in de Opstandingskerk aan de P.C. Hooftlaan te Groningen kerkt.

Het boek verschijnt ter gelegenheid van de sluiting (per 1 januari 2017) van de Opstandingskerk, sinds 1993/1994 de thuisbasis van de GKV Helpman. De Opstandingskerk werd in 1964 als gereformeerde kerk (nu PKN) gebouwd en in gebruik genomen, maar in 1993 overgenomen door de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) van Helpman.

Het bijzondere is, dat over het kerkelijk leven van de Gereformeerde Kerk van Helpman (nu PKN) al eerder een gedenkboek geschreven werd door dezelfde schrijver. Dat boek droeg de titel Uw roeping getrouw en handelde over het kerkelijk leven vanaf 1933 tot 1993, aanvankelijk in de Coenderswegkerk, maar sinds halverwege de jaren ’60 van de vorige eeuw in De Ark (aan de Haydnlaan) en in de Opstandingskerk.

De Opstandingskerk in Groningen-Helpman.
De Opstandingskerk in Groningen-Helpman, zoals die er sinds de grote verbouwing in 1993 uitziet (foto: .Wutsje / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0).

Het op stapel staande boek zal een soortgelijke aanloopgeschiedenis hebben: tot de ‘Vrijmaking’ in 1944 was de Gereformeerde Kerk immers nog ongedeeld; sinds 1944 werd gedurende ongeveer tien jaar ook door de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) gebruik gemaakt van Coenderswegkerk. Weer ongeveer tien jaar later verhuisde men naar de eigen Kurioskerk aan de Van Imhoffstraat, die in 1993 vervangen werd door de Opstandingskerk. Deze kerk werd toen namelijk afgestoten door de Gereformeerde Kerk (nu PKN) van Helpman. De kerkelijke bevolking van de Opstandingskerk verhuisde toen in het kader van Samen-op-Weg naar de Immanuelkerk in Groningen-Zuid.