Verbouw gereformeerde Kruiskerk Nijkerk start vanaf juli 2016

Al eerder berichtten we over de plannen voor de  grondige verbouw van de gereformeerde Kruiskerk te Nijkerk en de daarop volgende buiten gebruik stelling van de gereformeerde Goede Herderkerk aldaar. Na afloop van het gemeenteberaad op 25 november 2015 besloot de Grote Kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Nijkerk in te stemmen met de plannen zoals die in opdracht van de kerkenraad waren gepresenteerd door de werkgroep Nieuwe Kruiskerk.

 

De gereformeerde Kruiskerk te Nijkerk (foto: Reliwiki, Andre van Dijk).
De gereformeerde Kruiskerk te Nijkerk (foto: Reliwiki, Andre van Dijk).

Uitgangspunt van de plannen was om alle kerkelijke activiteiten onder één dak te brengen. Een van de onderdelen van de plannen was op den duur voor vergaderingen geen gebruik meer te maken van het Kruispunt, eigendom van de kerk. Het verlies aan zalen door het afstoten van de Goede Herderkerk en het Kruispunt zal worden opgevangen door de bouw van extra zalen in de Kruiskerk. De kerkenraad geeft als verklaring daarvoor dat ‘minder bouwen goedkoper lijkt, maar dan moet onderhoud gepleegd worden aan het Kruispunt. De exploitatiekosten van twee gebouwen liggen hoger dan van één’. Het ligt in de bedoeling het Kruispunt op termijn te verkopen of te verhuren.

De Grote Kerkenraad besloot in te stemmen met het plan tot verbouw van de Kruiskerk tot een bedrag van in totaal maximaal € 1.800.000, overeenkomstig het gepresenteerde plan, waarbij alle benodigde ruimtes opgenomen worden binnen één gebouw, te weten in de Kruiskerk aan de Venestraat en waarbij een vervolgbestemming (verhuur of verkoop) wordt gezocht voor het Kruispunt. De bedoeling is om vóór 1 juli 2016 de bouwvergunning aan te vragen en alle voorbereidende werkzaamheden door de verschillende projectgroepen te laten uitvoeren. Vanaf juli 2016 start de aanvang van de verbouwing van de Kruiskerk.

Links het Kruispunt, rechts op de achtergrond de Kruiskerk.
Links het Kruispunt, rechts op de achtergrond de Kruiskerk (eigen foto).

De vergadering van het Gemeenteberaad en de Grote Kerkenraad op 25 november 2015 werd door honderdtwintig gemeenteleden bijgewoond, waaronder veertig kerkenraadsleden.
Over de uitvoering van de ingrijpende verbouwplannen zullen we t.z.t. nader berichten.