Kamper Burgwalkerk al in 2016 dicht

In vervolg op onze eerdere berichtgeving over de Kamper kerksluitingen, kan gemeld worden dat de kerkenraden van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente in Kampen op 14 december 2015 definitief besloten hebben dat de gereformeerde Burgwalkerk nog in 2016 dichtgaat en dat ook de hervormde Noorderkerk de poorten zal sluiten.

Het interieur van de Kamper Burgwalkerk.
Het interieur van de Kamper Burgwalkerk (foto: Reliwiki).

Ook één van twee andere hervormde kerkgebouwen, de Broederkerk en de Bovenkerk, zal worden gesloten. Welke dat zal zijn, wordt  in maart 2016 beslist.

De Burgwalkerk behoort tot de weinige grote kerken die door de Afgescheidenen zijn gebouwd. De kerk werd in 1875 in gebruik genomen.