Gereformeerde Kerk Steenwijk nu verkocht

De monumentale gereformeerde kerk aan de Onnastraat in Steenwijk is eindelijk verkocht.

De voormalige gereformeerde kerk aan de Onnastraat te Steenwijk.
De voormalige gereformeerde kerk aan de Onnastraat te Steenwijk (foto: Reliwiki, J. Sonneveld).

Sinds 2012 stond de kerk te koop. De imposante kerk met het aanpalende gemeentecentrum De Schutse brachten in totaal € 545.000 op. Ook het orgel, dat in 1954 in gebruik genomen werd, is verkocht en wel aan een kerkelijke gemeente in Litouwen. Het instrument is al afgebroken en verwijderd en wordt op korte termijn in Litouwen bezorgd. Het orgel werd voor € 10.000 van de hand gedaan (het instrument werd gebouwd door de firma Valckx & Van Kouteren & Co. te Rotterdam. Adviseur was Henk Pijlman uit Meppel).

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente van Steenwijk is blij met de verkoop. Net als zoveel andere kerken heeft ook de Steenwijker kerkelijke gemeente het financieel gezien niet makkelijk en is daarom bezig met een reorganisatie. Daarin pasten uiteraard geen twee kerkgebouwen. Na veel overleg werd uiteindelijk besloten dat de grote Clemenskerk in het vervolg als PKN-kerk zal fungeren. Het is de bedoeling dat in de gebouwen van de kerk aan de Onnastraat zorgappartementen gebouwd worden.

Het orgel van de Binnenkerk, dat naar Litouwen verhuist.
Het orgel van de Binnenkerk, dat naar Litouwen verhuist (foto: Reliwiki).

Een korte terugblik.

De Christelijke Afgescheidene Gemeente te Steenwijk werd op 1 december 1835 geïnstitueerd. Na ‘in de huizen’ van gemeenteleden te hebben gekerkt werd in 1842 een eigen kerk in gebruik genomen. Omdat de Gereformeerde Kerk van Steenwijk groeide, werd een grotere kerk noodzakelijk. In 1922 werd aan de Onnastraat de Binnenkerk in gebruik genomen; de eerste steen van het kerkgebouw werd, ook getuige de gedenksteen in de muur naast de hoofdingang van de kerk, gelegd door de toenmalige plaatselijke gereformeerde predikant, ds. C.W.E. Ploos van Amstel, die van 1920-1929 aan deze kerk verbonden was. Na de ingebruikname werd de oude Afgescheiden kerk afgebroken.

Doleantie.

Sinds 21 april 1887 was in Steenwijk ook een Nederduitsche Gereformeerde Kerk gevestigd, afkomstig uit de landelijk door dr. Abraham Kuyper geleide zogenoemde Doleantie, de tweede orthodoxe uittocht uit de Nederlandse Hervormde Kerk.

In 1890 namen de Dolerenden hun eigen kerk in gebruik. In 1948 werd de kerk door de vrijgemaakte gereformeerden overgenomen (foto: Reliwiki).
In 1890 namen de Dolerenden hun eigen zogenoemde ‘Buitenkerk’ in gebruik. In 1948 werd de kerk door de vrijgemaakte gereformeerden overgenomen (foto: Reliwiki).

Hoewel beide kerken landelijk op 17 juni 1892 fuseerden, konden de Christelijke Gereformeerde Gemeente en de Nederduitsche Gereformeerde Kerk in Steenwijk pas vanaf 1 maart 1914 door één deur. Tussen  1892 en 1914 heetten beide kerken overigens officieel al Gereformeerde Kerk, zij het dat de Christelijke Gereformeerde Gemeente Gereformeerde Kerk A genoemd werd, en de Nederduitsche Gereformeerde Kerk  Gereformeerde Kerk B; beide waren in die tijd overigens geheel zelfstandig, ook al werden ten aanzien van de kerkelijke samenleving afspraken gemaakt. Op 1 maart 1914 smolten ook plaatselijk de twee kerken samen en ontstond in Steenwijk de Gereformeerde Kerk.

De laatste kerkdienst in de gereformeerde kerk aan de Onnastraat werd gehouden op 4 maart 2012.