Ds. Jaap Zijlstra (82) overleden

De bekende gereformeerde predikant-dichter Jaap Zijlstra is dinsdag 22 december 2015, na enkele weken van ziekte, in zijn woonplaats Amsterdam op 82-jarige leeftijd overleden.

Ds. Jaap Zijlstra (1933-2015).
Ds. Jaap Zijlstra (1933-2015).

Ds. Zijlstra werd op 5 september 1933 geboren en was vanaf 26 februari 1967 gereformeerd predikant in Duurswoude (Frl.) en van 1975 tot 1978, in combinatie met Delfzijl, predikant voor de evangelisatiearbeid in de classis Appingedam. In 1978 nam hij het beroep van de kerk van Vorden aan. In 1986 werd hij evangelisatiepredikant in Amsterdam ten behoeve van de DMB-diensten (Diensten  met Belangstellenden). Op 1 oktober 1994 ging ds. Zijlstra met emeritaat.

Ds. Zijlstra was landelijk ook bekend door zijn vele dichtbundels en de vele preken die hij overal in het land hield, tot in het hoogste noorden toe. Daar werd zijn preek over ‘Vergeet-mij-nietjes op het graf van Judas’ bekend. Ook presenteerde hij enkele jaren het tv-programma Kerkepad. In het nieuwe Liedboek (voor de kerken) werd een 19-tal van zijn liederen en twee gedichten opgenomen.

Op 8 december 2015 schreef ds. Zijlstra op Facebook zijn laatste mededeling:

“Facebook-vrienden, tot mijn verdriet deel ik u mee, dat ik niet langer gedichten zal plaatsen. Ik ben er niet meer toe bij machte. Als u iets verheugends voor mij wilt doen, schrijft u dan volgend gedicht nauwkeurig over en bewaar het [Bij deze]:

VERWACHTING
Als de dag begint te doven
en de zon mij niet meer ziet,
als de schemering gaat komen
en ik stil word van verdriet,
als de nacht valt en mijn vogel
niet meer opdaagt met een lied –
na mijn duisternis Uw licht,
na mijn zwijgen Uw gedicht.

Ik ben uitgeput. Dank, dank, dank, jullie allen, voor alles. Vrede en alle goeds ! Jaap Zijlstra”.

Jaap Zijlstra 3Ds. Zijlstra wordt ter aarde besteld in het domineesgraf in Zunderdorp, waar sinds 1871 niemand meer is begraven.

Ds. Jaap Zijlstra bij de presentatie van het nieuwe Liedboek

De Nachtzoen. Gesprek met ds. Jaap Zijlstra

Portret van ds. Jaap Zijlstra, deel 1

Portret van ds. Jaap Zijlstra, deel 2

Ds. Jaap Zijlstra emeritus

Korte levensbeschrijving van Jaap Zijlstra (2015)

Uitvaartdienst van ds. J.R. Zijlstra