Gereformeerde Kerk Grou wordt nog niet gesloopt

De voormalige gereformeerde kerk aan de Kievitstraat in Grou (het vroegere Grouw in Friesland) wordt vooralsnog niet afgebroken. Veel mensen waren ongerust dat het gebouw snel zou worden gesloopt, maar kerkrentmeester H. Timmerman van de PKN-gemeente Grou-Jirnsum zegt dat dit niet het geval is.

De gereformeerde kerk van Grou(w).
De gereformeerde kerk van Grou(w).

Wel zijn er volgens hem plannen het verenigingsgebouw De Boei en de kerk op termijn te slopen zodat er plaats komt voor een wooncomplex met zo’n 20 eenheden voor mensen met een beperking. ‘Een bekende stichting’ zou belangstelling hebben voor de exploitatie daarvan. De investering bedraagt ruim € 1,5 miljoen. De kerk heeft zoveel geld niet, dus worden er financiers gezocht. Ook zou er bij de gemeente Leeuwarden nog geen enkele vergunning zijn aangevraagd.

De gereformeerde kerk zowel als het eraan vast gebouwde multifunctioneel centrum De Boei zijn niet exploitabel, vandaar dat er gezocht is naar een andere bestemming voor de grond. De kerk is er, zegt Timmerman, jaarlijks veel geld aan kwijt. De kerkelijke gemeente is eigenaar van beide gebouwen en is al akkoord gegaan met sloop, evenals voor de nieuwe bestemming. In januari komen de eerste tekeningen op de kerkenraadstafel.

Het gereformeerd verenigingsgebouw De Boei.
Het gereformeerd verenigingsgebouw De Boei.

Het gereformeerd verenigingsgebouw De Boei  werd in 1964 gebouwd als vergadercentrum van deze kerk. Van 1992 tot 2001 werd het gebouw ook gebruikt voor kerkdiensten van de Hervormde Streekevangelisatie (uitgaande van de Gereformeerde Bond in de hervormde kerk), ook de Boei-groep genoemd. Deze ontstond uit onvrede met de vrijzinnige prediking in de hervormde gemeente van Grou. Van 2001 tot 2008 werden deze kerkdiensten in de gereformeerde kerk gehouden. Daarna werd de evangelisatie  opgeheven.