Gereformeerde kerk Oudebildtzijl dicht

Laatste kerkdienst op 17 januari 2016.

De Gereformeerde Kerk van Oude- en Nieuwe Bildtzijl – gelegen in het noorden van de provincie Fryslân – sluit de deuren. De gemeente is te klein om zelfstandig verder te gaan en fuseert als kerkwijk met de Protestantse Gemeente Mariëngaarde in het nabijgelegen Hallum.

De gereformeerde kerk te Oudebildtzijl.
De gereformeerde kerk te Oudebildtzijl.

Op zondag 17 januari 2016 wordt in het kerkgebouw aan de Van Albadaweg 61 in Oudebildtzijl de laatste kerkdienst gehouden. Het kerkgebouw werd in 1932 in gebruik genomen en werd ontworpen door architect J. Bosma uit Drachten.

Hallum.

De Protestantse Gemeente Mariëngaarde van Hallum bestaat uit de voormalig Hervormde Gemeente van Hallum, Hijum en Finkum en de Gereformeerde Kerk te Hallum (daartoe behoort ook de voormalig Gereformeerde Kerk te Hijum en Finkum, die in 2014 met de kerk van Hallum fuseerde en het kerkgebouw afstootte).

In Hallum staan twee protestantse kerken. De voormalig hervormde Sint Maartenkerk en de voormalig gereformeerde kerk De Hoeksteen. De kerkdiensten worden beurtelings in een van beide kerken gehouden.

De Hoeksteen in Hallum, voormalig gereformeerde, nu PKN-kerk samen met de Sint Maartenkerk.
De voormalig gereformeerde kerk De Hoeksteen in Hallum, een van de twee protestantse kerken aldaar.

De voormalig gereformeerde kerk De Hoeksteen te Hallum werd in 1912 gebouwd door de bekende gereformeerde kerkarchitect Tjeerd Kuipers. In 2009 werd het interieur van de kerk door vrijwilligers en professionals geheel verwijderd, en verbouwd tot een multifunctioneel kerkgebouw met kerkzaal, vergaderruimten en een keuken. De kerkzaal en de lokalen van De Hoeksteen werden  uitgevoerd in de liturgische kleuren: wit, rood, groen en paars.

* Het Dagblad van het Noorden plaatste op 16 januari 2016, de dag voor de laatste kerkdienst, het volgende artikel, dat hier met toestemming van de auteur wordt overgenomen:

Oude Bildtzijl Karstkarel