Gereformeerde Kerk Schildwolde fuseerde met hervormde gemeente

De Gereformeerde Kerk van Schildwolde (ten noorden van Hoogezand-Sappemeer in de provincie Groningen) is op 17 januari 2016 gefuseerd met de Hervormde Gemeente van Slochteren (iets ten zuiden van Schildwolde) tot de Protestantse Gemeente Slochteren.

De gereformeerde kerk en de pastorie van Schildwolde.
De gereformeerde kerk en de pastorie van Schildwolde.

In 2005 was het SoW-proces tussen de Gereformeerde Kerk van Schildwolde en de Hervormde Gemeente van Slochteren van start gegaan. Twee jaar later besloten beide kerken een stappenplan op te stellen met de bedoeling om binnen enkele jaren te komen tot een federatie. Op steeds meer terreinen gingen beide gemeenten samenwerken, wat op 8 januari 2012 leidde tot de ondertekening van een federatieovereenkomst tussen de Gereformeerde Kerk van Schildwolde en de Hervormde Gemeente van Slochteren.

Het interieur van de gereformeerde kerk te Schildwolde (foto: Reliwiki, A. van Dijk).
Het interieur van de gereformeerde kerk te Schildwolde (foto: Reliwiki, A. van Dijk).

Men koerste toen op ‘Vereniging’ aan, waartoe begin 2014 een voorbereidingscommissie in het leven werd geroepen. Na twee jaar ’van hard werken’ waren alle benodigde formaliteiten afgehandeld, waardoor op jl. 17 januari 2016 de Protestantse Gemeente Slochteren gevormd kon worden. Het is een kleine gemeente, die momenteel bestaat uit ongeveer 245 gemeenteleden (150 belijdende en 95 doopleden). De Gereformeerde Kerk van Schildwolde telde in 2015 in totaal ongeveer 110 leden (32 belijdende en 78 doopleden).

De kerkdiensten worden afwisselend gehouden in de gereformeerde kerk van Schildwolde en de hervormde kerk van Slochteren.