Dit jaar tien door ds. H. de Cock gestichte gerefor-meerde kerken 180 jaar oud

Op 14 oktober 1834 werd door ds. Hendrik de Cock (1801-1842) de eerste Christelijke Afgescheidene Gemeente geïnstitueerd, namelijk die te Ulrum, waar hij kort daarvoor was afgezet als hervormd predikant.

De voormalig gereformeerde (nu PKN-) kerk van Ulrum.
De voormalig gereformeerde (nu PKN-) kerk van Ulrum.

Sindsdien werden overal in het land Christelijke Afgescheidene Gemeenten geïnstitueerd, waarvan in totaal zevenentachtig gemeenten door ds. H. de Cock werden gesticht.

Behalve dat meerdere van die gemeenten na verloop van tijd teniet gingen, zijn landelijk gezien vele van de vroegere Christelijke Afgescheidene Gemeenten (sinds 1869 Christelijke Gereformeerde Gemeenten en sinds 1892 Gereformeerde Kerken genoemd) de afgelopen jaren gefuseerd met hervormde gemeenten in de eigen omgeving. Toch konden vóór die tijd nog talloze Gereformeerde Kerken een jubileum gedenken; vele zelfs het 150-jarig bestaan. We prijzen ons gelukkig dat van honderden plaatselijke Gereformeerde Kerken gedenkboeken zijn verschenen, zodat behalve de eigen gemeenteleden ook de geïnteresseerde ‘buitenwacht’ van de historie van die Kerken kennis kan nemen.

180 jaar oud.

Dit jaar, in 2016, zijn er nog tien oorspronkelijk door ds. De Cock in 1836 geïnstitueerde Gereformeerde Kerken (binnen de PKN) over, die nog niet tot Protestantse Gemeente zijn gefuseerd, maar nog steeds de naam Gereformeerde Kerk voeren. Deze Kerken gedenken dit jaar dus (al dan niet actief) hun 180-jarig bestaan. Daaraan willen we de komende maanden meer aandacht schenken. Volgend jaar hopen we bij leven en welzijn aandacht te besteden aan de (dan nog niet gefuseerde) Gereformeerde Kerken die in 1837 door ds. De Cock werden gesticht.

Als we goed geteld hebben, gaat het in 2016 om de volgende Gereformeerde Kerken die in 1836 door ds. De Cock zijn geïnstitueerd (van enkele wordt getwijfeld aan de precieze institueringsdatum – daarop komen we t.z.t. terug):

De gereformeerde kerk te Andijk.
De gereformeerde kerk te Andijk.

Nieuwe Pekela (geïnstitueerd op 10 april 1836) – Sellingen (12 april 1836) – Midwolda (16 april 1836) – Stedum (24 april 1836) – Ten Post (24 mei 1836) – Kommerzijl (29 mei 1836) – Urk (13 juli 1836) – Ten Boer 16 of 26 september 1836 – Diever (21 september 1836) en Andijk (geïnstitueerd op 15 oktober 1836).

Over de meeste van deze Kerken zijn gedenkboeken verschenen; maar over al deze kerken is in algemene studies de ontstaansgeschiedenis van deze Kerken nagegaan.

Volgend jaar, in 2017, hopen we dus aandacht te besteden aan de in 1837 door ds. H. de Cock gestichte en nog niet gefuseerde Gereformeerde Kerken, die dan dus 180 jaar oud zijn.

De Goede Herderkerk te Ulrum.

De Goede Herderkerk in Ulrum is het kerkgebouw van de voormalige Gereformeerde Kerk aldaar. In 2015 fuseerde deze kerk met de hervormde gemeente waardoor de Protestantse Gemeente Ulrum, Nierkerk en Vierhuizen ontstond. De meeste diensten van deze gemeente worden in de Goede Herderkerk gehouden. In de aanloop naar de fusie heeft het gebouw de naam Goede Herderkerk gekregen. Aan de kerk is een ontmoetingscentrum gebouwd met zalen en vergaderruimtes. De Goede Herderkerk is een rijksmonument.