Gereformeerde Kerk van Ten Post (Gr.) 180 jaar

Het begon in Wittewierum…

In of omstreeks in 1213 werd in het Groningse Wittewierum (precies tussen Groningen en Delfzijl) de later zo bekend geworden abdij ‘Bloemhof’ (in het Latijn ‘Floridus Hortus’) van de Premonstratenzer monniken gebouwd. De naam van het dorp is dan ook afgeleid van de kleur van de kleding van deze monniken die in dat verlaten oord waren neergestreken om de omgeving te kerstenen.

Lees verder Gereformeerde Kerk van Ten Post (Gr.) 180 jaar

De Doleantie in het Friese Oosterend (23 september 1888)

Inleiding.

Voor we beginnen met de geschiedenis van de Doleantie in het Friese Oosterend (ongeveer acht kilometer ten noorden van Sneek), doen we een kleine stap terug in de geschiedenis, omdat eerdere gebeurtenissen in de negentiende eeuw raakvlakken hebben met het ontstaan van de kerkscheuring van 1886 en volgende jaren, die we de ‘Doleantie’ zijn gaan noemen.

Kaart van Friesland. L = Leeuwarden; S = Sneek; H = Heeg; Om = Oosterbierum; G = Gaastmeer; Ou = Oudega-Idzega (Wymbritseradiel); O = Oosterend (Wymbr.)
Kaart van Friesland. L = Leeuwarden; S = Sneek; H = Heeg; Om = Oosterbierum; G = Gaastmeer; Ou = Oudega-Idzega (Wymbritseradiel); O = Oosterend (Wymbr.)

Lees verder De Doleantie in het Friese Oosterend (23 september 1888)