Categorie archief: Uit de Historie

Het conflict rond het ‘Psalter-1949’ (3)

Hoe het in Meppel ging met de berijming van ds. Hasper – bij wijze van voorbeeld.

( < Naar deel 1 ) ( < Naar deel 2 ) – Tot in de Tweede Wereldoorlog was het in de Gereformeerde Kerken de gewoonte de psalmen (in de berijming van 1773) op lange noten te zingen (de isoritmische zangwijze), al werden de psalmen in de berijming van de kerkhervormer Johannes Calvijn (1509-1564) met lange en korte noten, ‘ritmisch’, gezongen.

Het psalmboek van ds. Hasper, waarvan door de kerk te Meppel honderd exemplaren besteld werden.

Lees verder Het conflict rond het ‘Psalter-1949’ (3)

Het conflict rond het ‘Psalter-1949’ (2)

De zaak nogmaals door de synode behandeld op verzoek van de Particuliere Synode Noord-Brabant en Limburg.

( < Naar deel 1 ) – Ook na de verschijning van ‘Doe Recht’ (in oktober 1958) en van de ‘Nadere Verklaring’ (in januari 1961) had de generale synode besloten dat zij geen termen aanwezig achtte om op de zaak terug te komen; de kwestie van het Psalter-1949 en wat daaruit voortkwam was immers definitief door arbitrale rechtspraak beslist.

Ds. H. Hasper (1886-1974).

Lees verder Het conflict rond het ‘Psalter-1949’ (2)

Het conflict rond het ‘Psalter-1949′ (1)

Inleiding.

Over het pijnlijke conflict rond het ‘Psalter-1949’ zou ter synode mogelijk nooit weer gesproken zijn, ware het niet dat de Particuliere Synode van Noord-Brabant en Limburg de Generale Synode van 1961-1962 verzocht zich in verbinding te stellen met de ‘Stichting Geestelijke Liederen uit den Schat van de Kerk der Eeuwen’, c.q. met ds. H. Hasper (1886-1974), ‘teneinde te trachten door een nadere samenspreking tot overeenstemming te komen’.

Ds. H. Hasper (1886-1974).

Lees verder Het conflict rond het ‘Psalter-1949′ (1)

Van Rijswijk naar de Kerk van ‘s-Gravenhage-Zuid (2)

2 – Ingebruikneming, verwoesting en herrijzenis van de Laakkerk.

(< Naar deel 1) – Een stuk grond werd gekocht in het Laakkwartier, als terrein voor de toekomstige kerk. De tijd drong, want in 1928 werd de toestand in de Hofrustkerk onhoudbaar: de banken meer dan vol, honderd stoelen in de gangpaden en dan nog ruimte te kort, zodat soms honderd kerkgangers onverrichter zake huiswaarts keerden.

De Hofrustkerk werd te klein, zodat een tweede kerkplaats gezocht moest worden.

Lees verder Van Rijswijk naar de Kerk van ‘s-Gravenhage-Zuid (2)

Instituering en kerkbouw te Wilsum

Inleiding.

De Gereformeerde Kerk in het Overijsselse Wilsum werd weliswaar volgens alle vermeldingen op 25 juni 1899 geïnstitueerd, maar dat was de dag dat de ambtsdragers gekozen werden. 1 juli 1899 geldt echter officieel als institueringsdatum, omdat de verkozen ouderlingen en diakenen op die datum in het ambt bevestigd werden. Sindsdien bestond de kerkenraad.

Kaart: Google.

Lees verder Instituering en kerkbouw te Wilsum

Het synodaal Archief van De Gereformeerde Kerken in Nederland

Ongeveer twintig jaar nadat in Ulrum in oktober 1834 de Afscheiding begon, werd door de synode van de Christelijke Afgescheidene Kerk voor het eerst aandacht besteed aan de verzorging van het generaal (landelijk) kerkelijk archief, dat van de synodes.

Uit de Handelingen van de Synode van 1854 van de Christelijke Afgescheidene Gereformeerde Kerk in Nederland, gehouden te Zwolle.

Lees verder Het synodaal Archief van De Gereformeerde Kerken in Nederland