Categorie archief: Uit de Historie

De Gereformeerde Kerk te Axel (2)

2. De Doleantie te Axel (1887).

( < Naar deel 1 )  – In de hervormde gemeente van Axel werd telkens gestreefd naar een orthodoxe prediking op de kansel. De kerkenraad had dan ook goed in de gaten gehouden wat in de jaren ’80 van de negentiende eeuw in Amsterdam inzake de kerkelijke strijd gaande was.

In dit boekje legde dr. A. Kuyper (1837-1920) uit hoe de Doleantie in Amsterdam tot stand gekomen was.

Lees verder De Gereformeerde Kerk te Axel (2)

De Gereformeerde Kerk te Sprang (2)

Op weg naar de Doleantie.

( < Naar deel 1 ) – Al ver voor de jaren ’80 van de negentiende eeuw is het in de hervormde kerk onrustig. Dat had vooral te maken met de toenemende vrijzinnigheid in die kerk  en met het feit dat de Algemeene Synode en haar Synodale Commissie in feite de kerkelijke touwtjes in handen hadden, waardoor de zelfstandigheid van de plaatselijke kerken zeer beknot werd.

De eerste uitgave van het Algemeen Reglement van 1816, waardoor volgens velen de toename van de vrijzinnigheid en hiërarchie in de hervormde kerk veroorzaakt werden.

Lees verder De Gereformeerde Kerk te Sprang (2)

Het ontstaan van de Gereformeerde Kerk te Den Helder (2)

( < Naar deel 1 ) – Na het vertrek van ds. H. op ’t Holt (1830-1890), in 1864, beriep de kerkenraad ds. A.S. Entingh (1820-1898) van Amsterdam. Op 2 april 1865 deed in intrede, maar hij nam op 22 oktober 1867 al weer afscheid wegens vertrek naar de kerk van Rotterdam. Toch was zijn ambtsperiode in Den Helder belangrijk genoeg om er iets over te vertellen.

Ds. A.S. Entingh (1820-1898).

Lees verder Het ontstaan van de Gereformeerde Kerk te Den Helder (2)