Categorie archief: Uit de Historie

De Doleantie in het Friese Oosternijkerk (2)

… en wat daaraan voorafging

Uit elkaar.

( < Naar deel 1 )  – Na alles wat gebeurd was wist Durk Zwart eigenlijk niet wat hij moest doen: de hervormde kerk verlaten? Dat streed zo met zijn gevoel! Wie weet zou de kerkenraad bij de nieuwe verkiezingen, in 1891, wel ‘omgezet’ worden!

De Langgrousterwei met rechts de christelijke school uit 1902.

Lees verder De Doleantie in het Friese Oosternijkerk (2)

De Gereformeerde Kerk te Driebergen-Rijsenburg (2)

Een roerige vacante periode (1905-1906)

( < Naar deel 1 )  –  In de korte vacante periode was het in Driebergen geen pais en vree. Er moesten natuurlijk preken gelezen worden, maar sommige ouderlingen weigerden zich neer te leggen bij de preek die ze door de kerkenraad aangewezen kregen en wilden liever een predicatie van een van de ‘oude schrijvers’ uit lang vervlogen eeuwen voordragen, zoals die van ds. A. Comrie (1706-1774) of ds. B. Smijtegelt (1665-1739).

De ouderlingen lazen liever de preken van Bernardus Smijtegelt en Alexander Comrie…

Lees verder De Gereformeerde Kerk te Driebergen-Rijsenburg (2)