Categorie archief: Uit de Historie

De Vrijmaking en de Drentse Kerken

door dr. O.C. Broek Roelofs

De onrust in de Gereformeerde Kerken, aan het licht gekomen in felle perspolemieken aan het einde van de jaren dertig van de twintigste eeuw, leidde uiteindelijk tot een breuk. Leer- en tuchtuitspraken wekten beroering. Ook aan de kerken in het ‘Olde Landschap’ is het niet ongemerkt voorbijgegaan.

De Vrijgemaakte kerken in de provincie Drenthe met het jaartal van de instituering (kaart: Google).

Lees verder De Vrijmaking en de Drentse Kerken

Hèt feest van toen…

[De gereformeerde jeugdverenigingen in de buurt van het Overijsselse Bergentheim  – rond 1900 de woonplaats van de schrijver van het verhaal – hadden geheel eigen gebruiken. Daarover schreef de bekende pedagoog en theoloog dr. J. Waterink (1890-1966) in 1962 in het ‘Centraal Weekblad voor de Gereformeerde Kerken in Nederland’, een uitgebreid verhaal.]

Kaart: Google.

Lees verder Hèt feest van toen…

Hoe de Friese “Commissie voor Binnenlandsche Zending” ontstond (3)

De voorlopige commissie voor fondsvorming geïnstalleerd.

( < Naar deel 2 ) –  Opnieuw werden stante pede spijkers met koppen geslagen: nog tijdens de provinciale synode van 9 mei 1871 – waarin het voorstel van de classis Heerenveen was aangenomen – werd de voorlopige ‘Commissie voor Binnenlandsche Zending’ geïnstalleerd, die verantwoording schuldig zou zijn aan de provinciale vergadering van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Friesland. Haar taak was ‘fondsvorming’ te realiseren.

Ds. H. van Hoogen (1836-1907) werd lid van de commissie voor de fondsvorming. In 1893  emigreerde hij trouwens naar de V.S.

Lees verder Hoe de Friese “Commissie voor Binnenlandsche Zending” ontstond (3)