Gereformeerde Kerk Woldendorp fuseert met hervormden

De Gereformeerde Kerk te Woldendorp, ten zuidoosten van Delfzijl,  gaat op termijn fuseren met de hervormde gemeente van Wagenborgen en die van Woldendorp, Termunten en Borgsweer.

Alle betrokken gemeenten zijn zeer kleine kerkelijke gemeenschappen. De naam van de nieuwe gemeente wordt Protestantse Gemeente te Eems-Dollard.

De Gereformeerde Kerk te Woldendorp.

De eerste gereformeerde kerk van Woldendorp, in 1875 ion gebruik genomen.
De eerste gereformeerde kerk van Woldendorp, in 1874 in gebruik genomen.

De Gereformeerde Kerk te Woldendorp werd op 20 juli 1845 geïnstitueerd vanuit de Gereformeerde Kerk te Midwolda.  Aanvankelijk kerkte men, net als zoveel andere jonge kerken in die tijd  bij gemeenteleden thuis of in gehuurde ruimten. Pas na bijna dertig jaar, op 15 augustus 1874, kon een eigen kerkgebouw in gebruik genomen worden. Vlak voor de bevrijding van Delfzijl, in april 1945, ging het gereformeerde kerkgebouw van Woldendorp echter in vlammen op; hetzelfde lot trof de hervormde kerk en veel andere gebouwen in dat dorp.

De vlak voor de bevridjing vernielde oude gereformeerde kerk te Woldendorp.
De vlak voor de bevrijding vernielde oude gereformeerde kerk te Woldendorp.

In 1949 kon aan de A.E. Gorterweg een nieuwe kerk in gebruik genomen worden; het ontwerp was van het architectenbureau Van Loo en Van de Mei. De eerste steen werd op 28 mei 1949 gelegd en op 6 december 1949 werd de nieuwe kerk in gebruik genomen.

De in 1949 in gebruik genomen en in 2006 verkochte gereformeerde kerk te Woldendorp.
De in 1949 in gebruik genomen en in 2006 verkochte gereformeerde kerk te Woldendorp.

In 2006 werd deze kerk, die inmiddels voor de eredienst gesloten was, verkocht, en omgebouwd en ingericht als muziekcentrum. Het orgel werd overgedragen aan de hervormde kerk in het Friese Peperga.

De ledentalle nvan de Gereformeerde Kerk te Woldendorp van 1909 tot 2009
De ledentallen van de Gereformeerde Kerk te Woldendorp van 1909 tot 2009

Hoe het de v/m ‘gereformeerde kerk’ na de sluiting in 2006 verging.