Geref. ‘Immanuelkerk’ te Driebergen verkocht aan CGK

De Protestantse Gemeente te Driebergen heeft de voormalig gereformeerde Immanuelkerk aan de Engweg verkocht aan de Christelijke Gereformeerde Kerk aldaar.

De in 1888 in gebruik genomen en nu verkochte Immanuelkerk.
De in 1888 in gebruik genomen en nu verkochte Immanuelkerk te Driebergen.

De in 1888 gebouwde Immanuelkerk sloot per 11 mei 2014 de deuren, waarop de gemeente die in de Immanuelkerk haar diensten hield, verhuisde naar het kerkelijk centrum ’t Hoge Licht aan de Klaproos. Nadat in 2007 de Gereformeerde Kerk te Driebergen-Rijsenburg en de Hervormde Gemeente te Driebergen fuseerden tot Protestantse Gemeente Driebergen-Rijsenburg, was al duidelijk dat de helft van de vier kerkgebouwen gesloten zou moeten worden. In 2013 werd de Maranathakerk verkocht, en de Immanuelkerk volgde in 2014.

De in in gebruik genomen voormalig gereformeerde Maranathakerk te Driebergen.
De in 1961 in gebruik genomen voormalig gereformeerde Maranathakerk te Driebergen.

De Immanuelkerk werd door de op 4 november 1887 geïnstitueerde Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende) te Driebergen in 1888 in gebruik genomen, nadat deze groep zich had afgescheiden van de hervormde gemeente ten gevolge van de Doleantiebeweging onder leiding van dr. A. Kuyper.

In 2015 bleek dat de Christelijke Gereformeerde Kerk te Driebergen belangstelling voor de Immanuelkerk had en besloot de kerk aan te kopen. De christelijke gereformeerden hadden meer ruimte nodig voor verenigingswerk en andere vergaderingen. Aanvankelijk had men een nieuwe kerk aan de Lange Dreef willen bouwen, maar door de slechte onroerendgoedmarkt liet men dat plan los.

Door op woensdag 22 juni 2016 het koopcontract te ondertekenen is de Immanuelkerk nu inderdaad officieel verkocht. Men is van plan de kerk aan de eisen van de tijd aan te passen, terwijl ook nieuwe parkeerplaatsen worden aangelegd. Dat parkeerterrein kan door de week gebruikt worden door de nabijgelegen kinderopvang en de kerkgangers kunnen daar op zondag hun auto kwijt.