Vredehorst Hoogeveen wordt grondig verbouwd

‘Eind augustus weer in gebruik’.

Berichtten we al eerder over het besluit van de kerkenraad van Hoogeveen om drie van de zes kerken af te stoten, één van de drie overblijvende kerken, de van oorsprong gereformeerde kerk De Vredehorst aan de Zuidwoldigerweg, wordt momenteel grondig verbouwd.

De Vredehorst te Hoogeveen (eigen opname).
De ‘Vredehorst’ te Hoogeveen (eigen opname).

De kerk is op het ogenblik dan ook voor de eredienst gesloten. De kerkgangers komen, zolang de verbouwing van de Vredehorst duurt, bijeen in de te verkopen Kerkboerderij aan de Korenstraat. De kerkenraad hoopt dat eind augustus de verbouwde Vredehorst weer in gebruik genomen kan worden. Zowel de Vredehorst als de (voormalig hervormde) Kerkboerderij maken deel uit van de wijkgemeente De Weide. Vooral de zondagse onderbezetting van beide kerkgebouwen maakte samengaan noodzakelijk.

In plaats van een hoofdaannemer aan te trekken heeft de kerkenraad – om de financiën in toom te houden – besloten dat kerkrentmeester H. Hospers nauwkeurig toezicht houdt op de vorderingen van de verbouw.

De verbouwing is inmiddels al enige tijd bezig. De stoelen zijn weggehaald, het orgel verstopt onder een afdekking en ook het liturgisch centrum staat leeg. Het is de bedoeling dat de bakstenen muren wit gestuct worden, terwijl de kerkvloer voorzien zal worden van grijze en bruine tegels. Ook de verlichting wordt aangepakt: de lampen worden vervangen door ledverlichting die gedempt kan worden.

De bedoeling is de verbouwing in vijf weken rond te hebben. ‘Als alles volgens plan verloopt is de eerste dienst in de vernieuwde De Vredehorst eind augustus’, zo deelde de heer Hospers mee. De Kerkboerderij zal daarna worden verkocht.

De Vredehorst te Hoogeveen.
De ‘Vredehorst’ te Hoogeveen.

De Vredehorst (1980).

Vanwege de voortgaande groei van de burgerlijke gemeente Hoogeveen ging de gemeenteraad in de jaren zeventig van de vorige eeuw over tot uitbreiding van het bebouwde gebied tot over de A28, richting De Weide. De Gereformeerde Kerk te Hoogeveen groeide in rap tempo mee, tussen 1955 en 1975 met maar liefst 4.200 zielen! Het was dus niet voor niets dat de kerkenraad een ‘Planningscommissie’ aanstelde, die de noodzaak van en de mogelijkheden voor kerkbouw in de nieuwe wijk onderzocht. Na allerlei overwegingen kon de bouw van start gaan; de eerste steenlegging vond plaats op 13 augustus 1979. Op 10 april 1980 nam de gereformeerde wijkgemeente De Weide haar nieuwe kerkgebouw, dat de naam Vredehorst ontving, in gebruik.

Bron:

Persbericht – met dank aan de heer G. Kuiper te Appingedam