‘De Ark’ in Groningen (Helpman) in 2019 dicht

Het beleidsplan van de wijkkerkenraad rond de (voormalig gereformeerde) kerk ‘De Ark’ aan de Haydnlaan in de Groninger wijk Helpman, in het zuiden van de stad, maakt melding van het voornemen één gemeente te gaan vormen met de Immanuelkerk in Groningen-Zuid en vanaf de zomer van 2019 de kerkdiensten gezamenlijk te vieren in de Immanuelkerk en dus niet meer in De Ark.

'De Ark' aan de Haydnlaan in Groningen (Helpman).
‘De Ark’ aan de Haydnlaan in Groningen (Helpman).

De belangrijkste reden voor dat voornemen is de terugloop van het aantal actieve leden van de wijkgemeente. Verwacht wordt dat die achteruitgang zich in de komende jaren zal voortzetten. Over de kwestie werd in de afgelopen tijd al enkele malen een gemeentevergadering gehouden. Een aantal gemeenteleden vroeg zich af of sluiting van De Ark werkelijk noodzakelijk is en of toch niet op een of andere manier de kerkdiensten in De Ark voortgezet zouden kunnen worden.

De kerkenraad heeft met enkelen van hen reeds een gesprek gehad en nodigt ook anderen die vragen hebben uit dat door te geven, zodat daarover op een bijeenkomst op 13 september 2016 gesproken kan worden.

De Ark werd op 18 maart 1964 in gebruik genomen en is – naast de Oosterkerk die al jaren als vrijgemaakt-Gereformeerde kerk gebruikt wordt – het laatste van oorsprong gereformeerde kerkgebouw in de stad Groningen.