100 jaar kerkelijke gemeente in De Glind

In de voetsporen van de eerste christenen begon de gereformeerde dominee R.J.W. Rudolph (1862-1914) ruim 100 jaar geleden in De Glind met een pastoraal, diaconaal en missionair project voor ‘ontouderde kinderen’.

Kaart: Google.
Kaart: Google.

Ds. Rudolph kocht in 1911 landbouwgrond in de gemeente Barneveld, waar hij het jeugddorp De Glind vestigde. Na een woelige begintijd vond op 22 december 1927 de oprichtingsvergadering plaats van De Vereeniging tot Verzorging van Kinderen ‘De Rudolphstichting’. In dit dorp werden kinderen opgevangen die niet meer thuis konden wonen. Sindsdien werd het werk van deze stichting een stuk binnenlands diaconaal werk van de Gereformeerde Kerken in Nederland.

Ds. R.J.W. Rudolph ().
Ds. R.J.W. Rudolph (1862-1914).

Officieel werd de Gereformeerde Kerk van De Glind/Achterveld op 26 december 1916 geïnstitueerd. Tot 15 februari 1928 heette deze kerk ‘De Glindhorst’. De eerste predikant was ds. G. Zeyl (1903-1983), die daar van 1930 tot 1934 stond. De eerste kerk

Het eerste, al lang verdwenen kerkje.
Het eerste, al lang verdwenen kerkje uit 1916.

werd in 1916 in gebruik genomen. Een nieuwe kerk werd in 1940 gebouwd, waarvoor de eerste steen gelegd werd door dr. A.A.L. Rutgers (1884-1966).

De eerste steen voor de kerk van 1940.
De eerste steen voor de kerk van 1940 (foto: Reliwiki, Andre van Dijk).

Het is nu bijna honderd jaar later. Er is veel veranderd. Wat betreft de organisatie van de jeugdzorg en de inrichting van het dorp De Glind, maar ook kerkelijk. De gemeente heet nu ‘Protestantse Gemeente van De Glind en Achterveld’, en herbergt mensen uit de hele oecumene. Maar nog steeds gaat men door in de voetsporen van die beweging die zo’n 2000 jaar geleden in het evangelie van Jezus een basis kreeg en waar ds. Rudolph een bijzondere richting aan gaf. Een beweging met een verhaal, dat wordt doorverteld, levendig gehouden en verbonden met de eigen levensverhalen en de verhalen van onze tijd.

De huidige voormalig gereformeerde, nu protestantse kerk van De Glind.
De huidige voormalig gereformeerde, nu protestantse kerk van De Glind.

Op zondag 6 november 2016 wordt tijdens en na de viering stil gestaan bij deze 100 jaar kerk in De Glind. Er wordt een beetje terug gekeken, en vooral vooruit: Welke uitdagingen liggen er voor deze gemeente nu en in de toekomst? Jong en oud zullen bij de viering betrokken worden. Voor de kinderen van de basisschool is er kindernevendienst, voor de kleinsten crèche. Na de viering is er koffie/thee/limonade met een bijzondere feestelijke traktatie (gemaakt door jongeren) en worden de bezoekers via een korte presentatie meegenomen door de tijd, terug en vooruit.

De ledentallen van de Gereformeerde Kerk van De Glind tussen 1928 en 2008.
De ledentallen van de Gereformeerde Kerk van De Glind tussen 1928 en 2008. De Protestantse Gemeente De Glind-Achterveld telde in 2015 ongeveer 250 leden.

Bronnen en literatuur:

J. Roelfs, Jeugdwelzijnszorg. Problematiek en perspectief ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Vereniging tot Verzorging van Kinderen ‘De Rudolphstichting’. Nijkerk, 1977

R.J.W. Rudolph, Van strak gespannen snaren (met een voorwoord van dr. A. Kuyper). Rotterdam, 1914