Gedenkboek 50-jarige Morgensterkerk te Heemskerk verschenen

In oktober 2016 werd een gedenkboek gepresenteerd over de voormalige gereformeerde, nu protestantse Morgensterkerk aan de Vrijburglaan in Heemskerk, direct ten noorden van Beverwijk. Het is een keurig verzocht werk geworden; de tekst omvat 48 pagina’s en het boek  is voorzien van veel (vooral kleuren-) foto’s.

Kaart: Google.
Kaart: Google.

Een noodkerk.

De noodkerk aan de Constantijn Huijgensstraat.
De noodkerk aan de Constantijn Huijgensstraat (foto: ’50 jaar Morgensterkerk’).

Het boek vertelt niet alleen het verhaal van de huidige Morgensterkerk, maar begint natuurlijk met de voorgeschiedenis. Halverwege de jaren vijftig van de vorige eeuw begon het aantal gereformeerden in Heemskerk, kerkelijk ressorterend onder de Gereformeerde Kerk te Beverwijk, te groeien vooral vanwege de uitbreiding van enkele industrieën, zoals van het staalbedrijf Hoogovens en de papierfabriek Van Gelder. Al snel werden voor de Heemskerkse gereformeerden kerkdiensten gehouden in een schoollokaal ter plaatse, maar in 1958 werd een noodkerk aan de Constantijn Huijgensstraat in gebruik genomen, dat ‘Morgensterkerk’ gedoopt werd.

De definitieve kerk.

De Morgensterkerk, die in 1966 in gebruik genomen werd.
De Morgensterkerk, die in 1966 in gebruik genomen werd (foto: Reliwiki, Andre van Dijk).

Het ledental bleef groeien zodat in 1964 besloten werd een grotere definitieve kerk te bouwen. De voorgeschiedenis van deze (ook ‘Morgensterkerk’ genoemde)  nieuwbouw wordt in het boek nauwkeurig weergegeven. Zo wordt onthuld dat het eigenlijk de bedoeling was een  toren bij de kerk te bouwen, maar dat dit om financiële redenen niet doorging, hoewel naar verluidt de palen daarvoor wel geslagen werden. De architect van de kerk was A.C. (Ton) Alberts (1927-1999), die later bekendheid kreeg door andere opvallende bouwwerken, zoals het gaskantoor te Groningen (bijgenaamd ‘De Apenrots’).

De eerste steen.

De eerste steen van de Morgensterkerk werd op zaterdagochtend 23 oktober 1965 geplaatst door ds. Joh. Heule (1925-2005) van Beverwijk, samen met B. van de Sijde (voorzitter van de bouwcommissie) en J. Oosten. De tekst op de steen luidt: ‘Deze steen verzegelt de naam van hen, die in dienst van hun meester deze kerk bouwden voor de verkondiging van Zijn blijde boodschap. Lucas 14:23’. Op 22 juni 1966 werd de Morgensterkerk in gebruik genomen.

Het orgel.

Het gerenoveerde orgel.
Het gerenoveerde orgel.

Het boek meldt veel bijzonderheden  over het kerkelijk leven, samengevat in een flink aantal helder geformuleerde hoofdstukken. Zo was het orgel, dat in 1966 in de kerk geplaatst werd, oorspronkelijk gebouwd in 1864, als tweeklaviers instrument, voor de Kloosterkerk in Den Haag. Omdat het daar in 1966 niet meer aan de eisen voldeed werd het vervangen en in onderdelen doorverkocht. Het pijpwerk, de windlade van het hoofdwerk het pedaalklavier en de orgelbank werden in de Morgensterkerk geplaatst, nog zonder orgelkast. Dit eenvoudig uitziende instrument werd echter gerenoveerd en in december 1982 opnieuw in gebruik genomen, nu als goed ogend instrument, in een mooie orgelkast.

Zelfstandig in 1980.

Zoals al opgemerkt ressorteerden de gereformeerden in Heemskerk aanvankelijk onder de Gereformeerde Kerk te Beverwijk. Door de groei van het aantal gereformeerden in Heemskerk werd de kerk van Beverwijk vanaf  1967 ‘Gereformeerde Kerk te Beverwijk-Heemskerk’ genoemd.  Maar per 12 december 1980 (zeggen althans de landelijke jaarboeken van de Gereformeerde Kerken) werd de zelfstandige ‘Gereformeerde Kerk te Heemskerk’ geïnstitueerd (het boek zélf meldt als institueringsdatum 1 januari 1980 – dat zal ongetwijfeld juist zijn). Ook de predikanten van de kerk komen aan de orde, allen met een duidelijke foto.

De Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente te Heemskerk besloten in maart 2003 te streven naar één protestantse gemeente. De vereniging vond uiteindelijk plaats op 17 september 2006.

Nog te bestellen.

De omslag van het boek.
De omslag van het boek.

‘50 jaar Morgensterkerk’, samengesteld door een werkgroep, is een interessant boek, dat bovendien zeer goed geïllustreerd is met veel (vooral kleuren-) foto’s. Het is nog te bestellen bij pietdubbelman77@gmail.com en kost, inclusief verzendkosten, € 14.

De ledentallen.

De ledentallen van de Gereformeerde Kerk te Heemskerk tussen 1981 en 2001.
De ledentallen van de Gereformeerde Kerk te Heemskerk tussen 1981 en 2001.

Bron:

50 jaar Morgensterkerk 1966-2016. Heemskerk, 2016.