V/m. gereformeerde Turfmarktkerk Gouda wordt gesloopt

De vroeger gereformeerde Turfmarktkerk in Gouda is niet meer te redden en wordt definitief gesloopt. Ernstige funderingsproblemen, gescheurde gevels en lekkages zijn daarvan de oorzaak.

De Turfmarktkerk,die in 1931 in gebruik genomen werd.
De Turfmarktkerk,die in 1931 in gebruik genomen werd.

Er zouden bovendien loszittende stenen uit de gevel vallen. Volgens de huidige eigenaar ‘Timpaan Projecten’  kan het kerkgebouw niet meer gered worden. De bouwkundige staat van de kerk wordt steeds slechter. ‘Er staan nu zelfs hekken om het gebouw om te voorkomen dat eventuele vallende delen iemand kunnen raken’, zegt directeur I. de Jong. Doordat bij de bouw van de kerk in 1931 een fout in de funderingsaanleg is gemaakt én door wisselende grondwaterstanden verzakt de kerk steeds verder. De houten heipalen verrotten aan de bovenkant, waardoor de draagkracht minder wordt, zodat op termijn de kerk kan bezwijken. Daarom ziet men geen andere mogelijkheid dan om de kerk te slopen.

In 2006 als gereformeerde kerk buiten gebruik.

De bouw van de Turfmarktkerk (1931).
De bouw van de Turfmarktkerk (1931).

Na de vorming van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) is de gereformeerde Turfmarktkerk, die in 1931 door J. Groenendijk werd ontworpen, in 2006 gesloten. Het orgel is toen gerestaureerd en daarna verzonden naar Vukovar in Kroatië. Voor de restauratie werd orgelbouwer Nico Slooff te Lekkerkerk aangetrokken. De Ned. Hervormde Westerkerk werd de PKN-kerk in dit gedeelte van Gouda.

De Turfmarktkerk van Gouda wordt gesloopt, waarna op de vrijgekomen plaats woningen gebouwd kunnen worden.