Verbouwing Kruiskerk Nijkerk gaat beginnen

De verbouw van de gereformeerde (PKN) Kruiskerk te Nijkerk gaat beginnen. Donderdag 3 november 2016 zijn de handtekeningen gezet onder de overeenkomst met de aannemer, die de plannen voor de verbouw van de Kruiskerk gaat realiseren.

De gereformeerde Kruiskerk te Nijkerk wordt ingrijpend verbouwd.
De gereformeerde Kruiskerk te Nijkerk wordt ingrijpend verbouwd.

Aan de ondertekening van de plannen is – zoals wij al eerder meldden – binnen de kerkelijke gemeente een lange tijd van intensieve voorbereiding voorafgegaan. De kerkenraad heeft na overleg met de gemeenteleden eisen voor het vernieuwde kerkgebouw opgesteld. ‘4D architecten’ uit Nijkerk werkte deze eisen uit tot concrete plannen, die  door aannemer Driesten Harskamp zullen worden uitgevoerd.

De plannen.

De situatie rond de rotonde Callenbachstraat – Frieswijkstraat verandert; daarin gaat ook de Kruiskerk een belangrijke rol spelen. De kerk zal aan de rotonde zijde zichtbaarder worden en aan die kant ook een ingang krijgen. Aan de zijde van de Venestraat zal de kerk worden uitgebreid. Door deze aanpassingen wil men een open en transparant kerkgebouw realiseren. Tijdens de bouw zullen ook de plannen betreffende de activiteiten in en rond de Kruiskerk nader uitgewerkt

In de Kruiskerk worden intussen in verband met de verbouw geen kerkdiensten meer gehouden. De activiteiten concentreren zich het komende jaar in de gereformeerde Goede Herderkerk bij het station. Deze maand, november 2016, zal met de verbouw begonnen worden. Naar men hoopt zullen de werkzaamheden begin juni 2017 klaar zijn.  De Kruiskerk kan dan bij de start van het nieuwe kerkelijke seizoen, in september 2017, weer in gebruik genomen worden.