v/m. geref. jeugdhonk Serooskerke verkocht

De jeugd van Serooskerke kwam bijna vijftig jaar lang bij elkaar in het jeugdhonk aan de Oostkapelseweg 13, gevestigd in de voormalige gereformeerde pastorie.

Het jeugdhonk te Serooskerke, dat per 1 januari 2017 verkocht wordt.
Het jeugdhonk aan de Oostkapelseweg te Serooskerke, dat per 1 januari 2017 verkocht wordt.

Deze wordt verkocht en zaterdag 19 november 2016 kon iedereen er nog één keer terecht om herinneringen op te halen. Van die mogelijkheid werd veel gebruik gemaakt.

‘Vroeger was dit de pastorie van de gereformeerde kerk’, vertelt Simon van den Broeke. ‘In 1950 werd in Serooskerke een nieuwe gereformeerde kerk met pastorie gebouwd en werd dit gebouw overbodig. Eerst wilde de gereformeerde kerkenraad het verkopen, maar toen stelden de jongerenwerkers voor dat zij de voormalige pastorie wel voor het geref. jeugdwerk wilden gebruiken’. In het begin kwamen er alleen gereformeerde kinderen, maar in 1979 kwam de hervormde jeugd erbij. Boven werden verschillende kamers door handenarbeidclubjes gebruikt en op de zolder was een relaxruimte voor de jeugd.

De oude gereformeerde kerk te Serooskerke (1891-1953).
De oude gereformeerde kerk aan de Zandput  te Serooskerke (1891-1953). Foto: Reliwiki.

Soerat Oendi.

Het gereformeerde  jeugdhonk begon eind jaren zestig en de soos in 1969, die toen ‘Soerat Oendi’ genoemd werd; dat betekent ‘lot uit de loterij’,  zo vertelden enkele bezoekers. ‘De oude meneer Koole kwam met die naam op de proppen; hij was in Indië geweest. Wij hebben het gewoon op z’n Nederlands geschreven’.

Han Lobbezoo begon in 1973 als leider van de 16-plus club. ‘Dat heb ik elf jaar gedaan. Ik was onderwijzer en ook jeugdouderling. Er waren zeven clubs die eens in de veertien dagen bij elkaar kwamen, vanaf de vijfde klas van de lagere school tot en met de 16-plussers. Er waren discussies, etentjes, wafelavonden, droppings. We hielden acties voor goede doelen en gingen verkleed als Zwarte Pieten naar de bejaardenhuizen. Ook hadden we drie jaar een jongerenkoor met ongeveer honderd leden. Er was een grote saamhorigheid met een fijne sfeer en veel gezelligheid. Er zijn hier heel wat relaties ontstaan. De opkomst werd echter steeds minder, de 16-plussers kwamen niet meer en de leiders en leidsters ook niet’.

Volgens de heer Van den Broeke waren de jaren tachtig en negentig de beste jaren. ‘Er kwamen veel jongeren; vooral op de zaterdagavond was er al snel een man of zeventig. Aan het eind van het clubseizoen gingen we een weekend weg, meestal naar een camping op Schouwen of in Cadzand’.

De in 1953 in gebruik genomen gereformeerde (nu protestantse) kerk te Serooskerke (foto: Reliwiki, Jan van der Veen, Drachten).
De in 1953 in gebruik genomen gereformeerde (nu protestantse) kerk aan de Dominee van Wouwestraat te Serooskerke (foto: Reliwiki, Jan van der Veen, Drachten).

Verkocht.

De oude gereformeerde pastorie is per 1 januari 2017 verkocht aan offshorebedrijf ‘OOS International’, aan de overkant van de straat. De eigenaar wil er een logeerruimte met brasserie van maken. Voor het jeugdwerk is er nu geen pand meer beschikbaar. Maar daarvoor zal een ruimte gehuurd worden, tenzij buitenactiviteiten gehouden worden. Dat doen we zes keer per jaar. Pas waren er nog dertig kinderen die meededen.”

In Serooskerke kan iedereen de herinneringen nog eens lezen in het clubblad Paidia dat van 1979 tot 2008 werd uitgegeven. Ter afsluiting is een laatste editie gemaakt die huis aan huis is verspreid.

Bron:

Ellen de Vriend in de Middelburger Bode.