Gereformeerd en Hervormd Vroomshoop fuseren op 8 januari 2017

Na zo’n 150 jaar gescheiden optrekken gaan de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente van Vroomshoop samen.

Het gereformeerd kerkelijk centrum Irene.
Het gereformeerd kerkelijk centrum Irene (in de volksmond: ‘De Harpe Davids’).

De Gereformeerde Kerk te Vroomshoop werd op 6 april 1864 geïnstitueerd. Op de hoek van de Hoofdstraat en de Julianastraat stond het kerkgebouw. In 1984 werd een nieuw kerkelijk centrum aan de Julianastraat betrokken. Het oude gereformeerde kerkgebouw werd toen verkocht en later afgebroken.

Sinds 1995 ontstonden steeds intensievere contacten en samenwerkingsverbanden tussen beide kerkgemeenschappen in het kader van het zogenaamde Samen op Weg proces. In het jaar 2000 werd een speciale stuurgroep gevormd om het proces van eenwording te begeleiden.

Vroomshoop, bouw GK 1906 - kuiper
De bouw van de oude gereformeerde kerk van Vroomshoop in 1906 (foto: via de heer G. Kuiper te Appingedam).

Op 5 januari 2014 werd door vertegenwoordigers van beide kerkenraden een federatieovereenkomst getekend, waarmee de ‘Protestantse Gemeente in wording te Vroomshoop’ in het kader van het landelijk PKN-verband een formele status kreeg. De laatste jaren was er een grote en een kleine kerkenraad, die nu onder leiding staat van de voorzitters Henk Nieboer en Gerda de Olde.

Fusie op 8 januari 2017.

Op zondag 8 januari 2017 wordt tijdens een dienst in het (tot nog toe) gereformeerde Kerkelijk Centrum Irene aan de Julianastraat de officiële oprichtingsakte voor de vorming van de ‘Protestantse Gemeente te Vroomshoop’ getekend door de bevoegde kerkbestuurders in het bijzijn van notaris mr. dr. R.E. Brinkman. In deze feestelijke dienst, die om 9.30 uur begint, gaan de plaatselijke predikanten ds. D.A.J. Kroeze (geref.) en ds. F. Schipper (herv.) voor. Organist Alice Oosterveen en trompettist Johan Vos zorgen voor de muzikale begeleiding en omlijsting. Na afloop is er ‘koffiedrinken’ en de kinderen versieren dan hun eigen cupcakes. In de kerk hangen vele vlaggetjes, die ter gelegenheid van de fusie van toepasselijke teksten zijn voorzien door gemeenteleden.

De oude, in 1906 gebouwde gereformeerde kerk.
De oude, in 1906 gebouwde gereformeerde kerk.

Op zondagmiddag 8 januari wordt om 17.00 uur de middagdienst gehouden in het (tot nog toe) hervormde Kerkelijk Centrum Het Anker aan de Hoofdstraat in Vroomshoop. Ook die feestelijke dienst staat in het teken van de fusie en wordt geleid door de plaatselijke predikanten ds. J.A. Antonides (herv,) en ds. J.A. Droogendijk (geref.). Het Christelijk Mannenkoor Vroomshoop verleent onder leiding van dirigent Gezinus Veldman zijn medewerking aan deze dienst. Tevens wordt afscheid genomen van vijf ambtsdragers en wordt een nieuwe diaken bevestigd. Na afloop van de dienst is er een gezellig samenzijn met voor iedereen een hapje en een drankje.

De afbraak van de oude gereformeerde kerk.
De afbraak van de oude gereformeerde kerk.

Door deze fusie tot Protestantse Gemeente te Vroomshoop telt de nieuwe kerkgemeenschap iets meer dan 3.850 leden.

Bron:

Delta FM.