Laatste kerkdienst in gereformeerde kerk Meeuwen

Zoals wij op 16 december 2016 al meedeelden zal op zondag 22 januari 2017 de laatste kerkdienst in gereformeerde kerk van Meeuwen (N.Br.) gehouden worden.

Dat gebeurt ook die laatste zondag zonder klokgelui, omdat koning Willem II  de in 1835 geïnstitueerde Christelijke Afgescheidene Gemeente van Meeuwen c.a. in 1841 erkende onder de voorwaarde dat geen klokgelui of -geklep zou plaatsvinden. Zo is het al die jaren  gegaan. De sluiting van de kerk in Meeuwen past in het formele samengaan van de Gereformeerde Kerken van Dussen en Meeuwen; al sinds 1 januari 2016 is er sprake van één kerk onder de naam De Hoeksteen, Gereformeerde Kerk Dussen-Meeuwen, maar de kerkdiensten werden tot nog toe nog in beide kerken gehouden.

De gereformeerde kerk te Meeuwen (foto: Reliwiki, jn).
De gereformeerde kerk te Meeuwen (foto: Reliwiki, JN).

Combinatie.

Volgens de kerkelijk werkers Greet Bijl en Henri Dekker was het samengaan van beide Gereformeerde Kerken alleen al om financiële redenen noodzakelijk. De twee zelfstandige Gereformeerde Kerken te Dussen en Meeuwen waren te klein. Hoewel men aanvankelijk probeerde een combinatie tot stand te brengen met de grotere Gereformeerde Kerk te Genderen, werd uiteindelijk toch gekozen voor de het samengaan van Dussen en Meeuwen. Tussen beide kerken bestond  namelijk al jaren lang een goede samenwerking.

Meestal werd door de kerk van Meeuwen in samenwerking met de Gereformeerde Kerk te Dussen een predikant beroepen. De eerste gezamenlijk beroepen dienaar des Woords was ds. J.M. Spier (1902-1971), die beide kerken van 1927 tot 1931 diende.  Ook daarna werd gezamenlijk beroepen.

Het fusieproces tussen beide kerken ging overigens niet zonder problemen. Sommige leden haakten af omdat ze ‘zich beschadigd voelden door de zoektocht naar de juiste partner’. Hoewel de gefuseerde Gereformeerde Kerk Dussen-Meeuwen De Hoeksteen nog steeds betrekkelijk klein is, is de toekomst volgens de beide kerkelijk werkers financieel gezien een stuk rooskleuriger.

De eerste steen van de gereformeerde kerk te Meeuwen (foto: de heer Bas voor den Dag).
De eerste steen van de gereformeerde kerk te Meeuwen (foto: de heer Bas voor den Dag).

Pijnlijk.

Dat het kerkgebouw te Meeuwen gesloten moet worden is voor veel gemeenteleden een zware dobber. Velen kerkten een halve eeuw of langer in Meeuwen, ‘maar wat blijft is ons geloof, net als de vieringen in de kerk te Dussen en uiteraard het Verbond tussen God en de mensen. Die samenbindende kracht staat of valt niet met een kerkgebouw. (…) Als kerkelijk werkers hebben we meer dan eens pijnlijke gesprekken moeten voeren, waarbij we soms heel persoonlijk werden aangesproken. We beseffen dat we in een tijd leven waarin het niet meer vanzelfsprekend is om jaar in jaar uit naar dezelfde kerk te gaan. Shopgedrag is ook binnen onze kerk niet nieuw. Toch durven we samen vooruit te kijken en zien we de sluiting als een moment van een nieuw begin. Ieder van ons is veertien uur per week in touw voor De Hoeksteen waarbij de mensen die eerder in Meeuwen kerkten onder de verantwoordelijkheid blijven van dezelfde kerkelijk werker’.

De gereformeerde kerk aan de Van der Dussenlaan, die in 1968 in gebruik genomen werd.
De gereformeerde kerk te Dussen aan de Van der Dussenlaan, die in 1968 in gebruik genomen werd.

Hoewel de kerken van Meeuwen en Dussen al een jaar lang één Gereformeerde Kerk zijn vonden de kerkdiensten nog altijd in beide kerken plaats. Na 22 januari 2017 zullen de diensten alleen nog in Meeuwen gehouden worden. ‘In het voorbije jaar mochten we tevreden zijn met telkens een goed gevulde kerk, zagen we een betrokken jeugd, konden we veel voor elkaar betekenen en is er vooral ingezet op de verbinding. En natuurlijk zien we dat ook onze kerk kwetsbaar is, vooral omdat we relatief veel oudere gemeenteleden kennen’.

De laatste dienst.

Zondagochtend 22 januari 2017 zal dus de laatste kerkdienst in de gereformeerde kerk te Meeuwen gehouden worden. Om half tien staat de dienst in Meeuwen onder leiding van kerkelijk werker Henri Dekker waarbij de kanselbijbel, de Paaskaars, het doopvont en de Avondmaalsbekers plechtig zullen worden uitgedragen. Na de lunch in de kerk in Dussen gaat kerkelijk werker Greet Bijl voor in een korte overdenkingsdienst annex zangmiddag.

Overigens wordt in de middagdienst het nieuwe liedboek officieel in gebruik genomen, als opvolger van het Liedboek voor de Kerken dat sinds 1973  werd gebruikt.

Bron:

Het Kontakt, Land van Heusden en Altena.