VU houdt congres over dr. F.L. Rutgers

Ook boekje met lezingen over dr. Kuitert verschenen.

De Vrije Universiteit te Amsterdam houdt op 16 maart 2017 een congres over Dr. F.L. Rutgers, naast dr. Abraham Kuyper een van de leidende personen van de tweede afscheiding van de hervormde kerk, de Doleantie.

Dr. F.L. Rutgers (1836-1917).
Dr. F.L. Rutgers (1836-1917).

Hij was aanvankelijk hervormd predikant te Soesterberg (sinds 1860),  Eibergen (1865),  Brummen  (1867), Vlissingen (1874), ‘s-Hertogenbosch (1877) en Amsterdam (1878), en sinds de stichting van de Vrije Universiteit in 1880 hoogleraar kerkgeschiedenis en kerkrecht (want hij ging in 1886 met de Doleantie mee). Dr. Rutgers ging in 1910 met emeritaat.

Rutgers wordt vaak ‘de jurist der Doleantie’ genoemd, vanwege zijn kerkjuridische adviezen niet alleen in de tijd van de Doleantie, maar ook door zijn raadgevingen aan kerkenraden die hem om advies vroegen over zaken die met de kerkorde te maken hadden. Zo publiceerde Rutgers veel van zijn brieven aan kerkenraden in een tweedelig werk, getiteld: Kerkelijke Adviezen (Kampen, 1921-1922).

Dr. Rutgers werd in het Groningse dorpje Breede geboren op 26 november 1836 en overleed in 1917, op 19 maart. Bij zijn overlijden schreef dr. Kuyper in De Heraut een In Memoriam, dat we hieronder opnemen.

Het afsterven van mijn trouwen vriend Rutgers, door dr. A. Kuyper

Artikelen over dr. F.L. Rutgers

Boekje met lezingen over dr. Kuitert verschenen.

Op 24 november 2016 organiseerde de Historische Commissie VU, in samenwerking met het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlandse protestantisme (HDC), een symposium ter gelegenheid van het verschijnen van de biografie over dr. H. Kuitert. Op veler verzoek zijn de toen gehouden lezingen nu in druk verschenen, in een bundeltje dat onderdeel is van de Ter Lezing-reeks van het HDC.

Het bundeltje kost € 5,00 incl. porto- en administratiekosten. Geïnteresseerden kunnen een exemplaar bestellen door een mail te sturen naar w.berkelaar@vu.nl met de adresgegevens. Het bedrag van 5 euro kan worden overgemaakt op: IBAN: NL86 INGB 0001 1680 01 t.n.v. Stichting ter Ondersteuning van het HDC, waarna het boekje wordt opgestuurd.