Fusiedienst voltooit samenvoeging Niezijl en Kommerzijl met PKN Grijpskerk

Op zondag 22 januari 2017 werd in Grijpskerk een ‘fusiedienst’ gevierd ter gelegenheid van de samenvoeging van de Gereformeerde Kerken te Niezijl en Kommerzijl (die – zoals we al eerder berichtten – onlangs gesloten werden) en de Protestantse Gemeente Grijpskerk. De drie kerken vormen nu onderdeel van de Protestantse Gemeente Grijpskerk e.o.

De pas gesloten gereformeerde kerk te Niezijl (foto: Reliwiki, Andre van Dijk).
De pas gesloten gereformeerde kerk te Niezijl (foto: Reliwiki, Andre van Dijk).

 

In de speciale dienst op 22 januari 2017, die ongeveer twee uur duurde, werden naast de gebruikelijke onderdelen van een protestantse eredienst, ook toespraken gehouden. Notaris mr. A. Volders uit Grootegast gaf in de dienst weer wat de fusie van de Gereformeerde Kerken te Niezijl en Kommerzijl en de Protestantse Gemeente Grijpskerk tot Protestantse Gemeente Grijpskerk en omstreken betekent: ‘Drie boten hebben naast elkaar gevaren. Eigenlijk zijn het zes, want de kerk is een rechtspersoon en ook de diaconie is een rechtspersoon. Het is vast wel eens onrustig geweest in het vaarwater, maar u bleef naast elkaar varen. De fusie is een samenvoeging. Twee boten of rechtspersoonlijkheden blijven met elkaar verbonden. Als de kerk eens linksaf wil en de diaconie rechtsaf, dan zou dat juridisch kunnen. Maar we blijven positief’, aldus de heer Volders.

De ondertekening van het tweeëntwintig pagina’s tellende fusiedocument werd gedaan door de heer K. Houwink uit Grijpskerk als gevolmachtigde, mevr. D. Pool uit Niezijl en de heer P. van der Kooi uit Kommerzijl namens de Gereformeerde Kerken in hun dorp.

De gereformeerde kerk te Kommerzijl (Gr.).
De pas gesloten gereformeerde kerk te Kommerzijl (Gr.).

Aan de dienst werd medewerking verleend door organist P. Biester en een speciaal fusiedienstkoor en een koperensemble onder leiding van dirigent W. van der Wal. De dienst stond onder leiding van ds. F. Hovinga, die vanuit de Schriftlezingen uit Handelingen 2 de verzen 41 tot 47 en Filippenzen 2 de verzen 1 tot 5 de eensgezindheid duidelijk in het licht stelde. De andere voorganger, ds. A. Landman, maakte een fusielied. In de dienst werd afscheid genomen van onder meer een aantal ambtsdragers uit Niezijl en Kommerzijl.

Ter herinnering aan de kerk in Niezijl hangen nu twee kleurrijke glas-in-lood-ramen in de voormalig gereformeerde (al enige jaren protestantse) kerk aan de Nicolaas Grijpstraat, en een antependium, dat aangeboden werd namens de gemeenteleden uit Kommerzijl.

Ruimte.

Tijdens de dienst was ook een ambtsdrager van de vrijgemaakte Gereformeerde Kerk te Grijpskerk aanwezig. Hij waarschuwde om de gemeenteleden die moeite hebben met de sluiting van beide kerken de ruimte te geven. ‘Naast felicitaties is er ook pijn en verdriet. Er zijn nu ook deuren in de dorpen die gesloten worden. Het is belangrijk ruimte te hebben voor mensen die het verdriet hierover niet onder woorden kunnen brengen’. Hij sprak uit ervaring, want enkele jaren geleden werd de vrijgemaakt-gereformeerde kerk van Niezijl ook gesloten.

De voormalig gerformeerde kerk te Grijpskerk, nu een van de twee protestantse kerken aldaar.
De voormalig gereformeerde kerk te Grijpskerk, nu een van de twee protestantse kerken aldaar.

De voorzitter van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Grijpskerk e.o., vroeg om een applaus voor allen die met zoveel inzet hadden meegewerkt aan de fusie van de beide kerken. ‘We zullen ons moeten instellen op een andere tijd, een tijd waarin niet meer in elk dorp een eigen kerk staat’. Maar anderzijds was de kerk niet afhankelijk van gebouwen, maar van de mensen, zo zei de preses. ’Ik spreek de hoop uit dat de leden van de Gereformeerde Kerken in Niezijl en Kommerzijl de weg naar de kerk in Grijpskerk zullen kunnen vinden’.

Wethouder B. Nederveen wees nog op het feit dat de Gereformeerde Kerken van Visvliet, Pieterzijl en Lauwerzijl al eerder gesloten waren en eveneens samengevoegd werden met de Protestantse Gemeente Grijpskerk.