Laatste dienst gereformeerde kerk Nes-Wierum

Op zondag 19 februari 2017 wordt in de gereformeerde kerk Hoekstien in het Friese dorp Nes (gemeente Dongeradiel) de laatste dienst gehouden.

De v/m. gereformeerde kerk te Nes

Zoals wij eerder berichtten stond de gereformeerde kerk te Nes al enige tijd te koop; inmiddels is de kerk verkocht.

De bestemming van het object is, in gevolge het bestemmingsplan ‘Doarpen’ van de gemeente Dongeradeel uit 2010, maatschappelijk. Deze bestemming biedt niet direct mogelijkheden voor een woonfunctie. De gemeente Dongeradeel is echter in principe bereid om af te wijken van het bestemmingsplan ten behoeve van een woonfunctie in de kerk, onder andere omdat dit passend is in een omgeving met overwegend woonbestemmingen, aldus meldt het Kantoor der Kerkelijke Goederen. Het uiterlijk van de kerk blijft ongewijzigd.