Petitie om Bethelkerk Barendrecht te redden

Initiatiefnemer wil dat gemeente Bethelkerk koopt.

Zoals wij eerder berichtten besloot de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Barendrecht twee voormalig gereformeerde kerken te verkopen: de Triomfatorkerk en de Bethelkerk.

De voormalig gereformeerde Bethelkerk te Barendrecht.

Een inwoner van Barendrecht, Vincent Lagerwaard, wil door middel van een burgerinitiatief bereiken dat de volgens hem het moeilijkst te verkopen Bethelkerk van de ondergang gered wordt. Daarvoor heeft hij een plan opgesteld dat hij aan de burgerlijke gemeente Barendrecht wil aanbieden om daarover een besluit te nemen.

Het plan behelst onder meer het volgende: ‘De gemeente Barendrecht koopt de parkeerplaatsen en de toren van de Bethelkerk voor respectievelijk 650.000 en 450.000 euro van de Protestantse Gemeente en neemt ook het onderhoud van de toren voor haar rekening. Als de kerkenraad van de Protestantse Gemeente binnen vijftien jaar de Bethelkerk alsnog te koop wil aanbieden, kan dit alleen aan de gemeente Barendrecht voor 350.000 euro’.

Om de petitie te kunnen indienen heeft de initiatiefnemer minimaal vijftig ondertekenaars nodig. Om 10 uur (16 februari 2017) hadden zich ruim tachtig ondertekenaars gemeld.