Programma van Congres over prof. dr. F.L. Rutgers

Zoals wij al eerder berichtten wordt op 16 maart 2017 een congres georganiseerd over de verhouding van de lokale en de bovenlokale kerk, naar aanleiding van de honderdste sterfdag van prof. dr. F.L. Rutgers (1836-1917), de eerste hoogleraar Kerkrecht aan de in 1880 door dr. A. Kuyper opgerichte Vrije Universiteit te Amsterdam.
Prof. dr. F.L. Rutgers (1836-1917).

Inmiddels hebben de organisatoren het programma bekendgemaakt.  Het congres wordt georganiseerd door het Centrum voor Religie en Recht en het Historisch Documentatiecentrum van de Vrije Universiteit, in samenwerking met  het Archief- en Documentatie Centrum van de GKV en de vrijgemaakte Theologische Universiteit Kampen.