Opening Kruiskerk Nijkerk in september 2017

De verbouwing van de gereformeerde Kruiskerk te Nijkerk vordert gestaag. Op bijgaande foto’s (gemaakt door mevrouw W.J. Klok-Van Dasselaar te Nijkerk) een impressie van de vorderingen.

Een impressie van de nieuwe situatie.

Het is de bedoeling dat de verbouwde kerk op 16 september 2017 weer officieel in gebruik genomen wordt. Ook wordt momenteel gewerkt aan een gedenkboekje ter gelegenheid van de opening.

Op 24 maart 2017 ontvingen we onder meer de volgende foto’s, waarin te zien is dat de fundamenten er al liggen. Daaruit blijkt duidelijk de uitgestrektheid van de nieuwbouw.

Op 3 mei 2017 ontvingen we onder meer de volgende opnamen van mevrouw W.J. Klok-Van Dasselaar:

Op 1 juni 2017 stuurde mevr. W.J. Klok-Van Dasselaar uit Nijkerk onder meer de volgende foto’s: